LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vaststelling vereffenaarsloon in positieve nalatenschap door Kantonrechter

Uitspraak

Leeftijdsvereiste voor toepassing startersvrijstelling is niet discriminatoir

Uitspraak

Voor de verwerping van een Europese nalatenschap gelden geen extra vormvoorschriften

Uitspraak

Notaris heeft koper onvoldoende gewaarschuwd voor aansprakelijkheid voor door verkoper verschuldigde canon

Uitspraak

Economisch eigendom volstaat voor toepassing scheidingsregeling voor kwalificatie als eigen woning

Uitspraak

Verschuldigde erfbelasting leidt tot individuele en buitensporige last bij erfgename

Uitspraak

Na bedrijfsbeëindiging kwalificeert voormalig tuinbouwer voor levering van bouwkavel nog steeds als btw-ondernemer

Uitspraak

Bestemmingswijziging is onvoldoende voor toepassing woningtarief overdrachtsbelasting

Uitspraak

Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer

Uitspraak

Geen compensatie box 3 heffing indien niet tijdig bezwaar is gemaakt

Maatstaf van heffing overdrachtsbelasting is niet aankoopsom maar hogere getaxeerde waarde economisch verkeer

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 21-02-2022, nr. AWB - 20 _ 1820, ECLI:NL:RBGEL:2022:892

Gerelateerde thema's
Maatstaf van heffing (art. 9 WBR)


Mail a friend

Casus
X heeft een vastgoedportefeuille en besluit tot aankoop van een onroerende zaak dat via makelaar A ter koop wordt aangeboden. Met de verkoper wordt een koopsom van €900.000 overeengekomen. De notaris doet aangifte overdrachtsbelasting en neemt daarbij als uitgangspunt de getaxeerdewaarde van € 1.180.000 zoals is vermeldt in het in opdracht van de door de bank van verkoper opgemaakte taxatierapport. Dit betreft 6% over €1.180.000 (marktwaarde kosten koper onroerende zaak zoals vastgesteld in het taxatierapport), verminderd met €58.974,84 (aandeel reservefonds vve). De notaris dient een correctiebericht in bij de belastingdienst, inhoudende een wijziging van het aandeel reservefonds vve (€81.974,84). Hierdoor wordt €65.880 aan overdrachtsbelasting voldaan. X maakt bezwaar tegen de afdracht overdrachtsbelasting en stelt dat voor de heffingsmaatstaf de met de verkoper overeengekomen koopsom gehanteerd moet worden. De Inspecteur wijst het bezwaar af en stelt dat de getaxeerde waarde in het economisch verkeer gehanteerd moet worden.

Rechtbank
Op de Inspecteur rust de bewijslast om aannemelijk te maken dat de waarde in het economisch verkeer van een onroerende zaak hoger is dan de overeengekomen tegenprestatie. De Inspecteur verwijst hiervoor naar het taxatierapport.

De Rechtbank is van oordeel dat het taxatierapport overtuigend steun biedt voor het oordeel dat de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak hoger ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.