LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat de verklaring van erfrecht werd afgegeven

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de gehele krachtens ruziesplitsing verkregen onderneming

Uitspraak

Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan

Uitspraak

Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling

Uitspraak

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 31-08-2021, nr. 20/00078, ECLI:NL:GHARL:2021:8275
Rechtbank Gelderland, 23-12-2019, nr. AWB 18/4529, ECLI:NL:RBGEL:2019:6061

Gerelateerde thema's
Bouwterrein (art. 11 lid 6 Wet OB)
Gebouw, eerste ingebruikneming, erbij behorend terrein (art. 11 lid 5 Wet OB)


Mail a friend

Casus
A BV levert in 2015 een perceel aan stichting B. Op het perceel stonden portacabins die gezamenlijk één gebouw vormden, een fietsenstalling, een containerberging en parkeerplaatsen. Ook was klinkerbestrating aanwezig. In de leveringsakte is bepaald dat A BV de verplichting op zich neemt om de bodem te saneren en de aanwezige bebouwing en bestrating te verwijderen. Dit is na de levering ook gebeurd.
In geschil is of het geleverde perceel is aan te merken als een bouwterrein, zodat de levering belast is met omzetbelasting.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat de klinkerbestrating een gebouw is (art. 11 lid 3 Wet OB, tekst 2015), omdat deze - net als een weg - wordt aangemerkt als een bouwwerk dat met de grond is verbonden (MvF 19 september 2013, nr BLKB2013/1686M, onderdeel 3.1.3).
Vervolgens beoordeelt de Rechtbank of het perceel om die reden kan worden aangemerkt als bebouwde grond of dat toch sprake is van een bouwterrein. Tot 2017 was een bouwterrein onder meer onbebouwde grond waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden met het oog op de bebouwing (art. 11 lid 4 Wet OB, tekst 2015).
Op grond van alle relevante feiten en omstandigheden oordeelt de Rechtbank dat de overeengekomen prestaties een samenstel van prestaties vormen en dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.