LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat de verklaring van erfrecht werd afgegeven

Uitspraak

Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de gehele krachtens ruziesplitsing verkregen onderneming

Uitspraak

Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan

Uitspraak

Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling

Uitspraak

Bij opstellen testament is geen rekening gehouden met verblijvensbeding

Levering perceel met bouwvlak en natuurvlak vormt één belaste btw-prestatie

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 31-08-2021, nr. 20/2256, ECLI:NL:RBNNE:2021:3700

Gerelateerde thema's
Bouwterrein (art. 11 lid 6 Wet OB)


Mail a friend
De redactie

Casus
X, een commanditaire vennootschap, heeft een campingterrein met daarop drie aanwezige opstallen gekocht. Vervolgens heeft X de ongeveer 5,9 hectare grond van het voormalige campingterrein (het plangebied) verdeeld in tien percelen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van tien vrijstaande woningen mogelijk en heeft de bestemmingen ‘Wonen - Wonen in natuur’ en ‘Natuur’ toegekend aan de gronden van het plangebied. Van elk van de tien percelen is gemiddeld ongeveer 75% bestemd als natuurgebied en 25% is bouwvlak. Het natuurgebied mag niet worden bebouwd en moet in stand worden gehouden als natuurterrein. X draagt drie onbebouwde percelen over en is van mening dat slechts over het 25% bouwvlak (als bouwterrein) btw moet worden berekend. X stelt zich op het standpunt dat de percelen grotendeels moeten worden aangemerkt als natuurgebied en dat de levering ervan in zoverre is vrijgesteld van omzetbelasting. De natuur staat volgens eiseres op de voorgrond en het wonen is daaraan ondergeschikt.

Rechtbank
Tussen partijen is niet in geschil dat voor elk van de drie geleverde percelen grond geldt dat in elk geval voor het te bebouwen deel (het bouwvlak) sprake is van onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met één of meer gebouwen.
De Rechtbank is allereerst van oordeel dat met de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.