LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Schenking van gemeenschapsvermogen moet alleen en volledig worden toegerekend aan de schenkende echtgenoot

Uitspraak

Curator mag namens onder curatele gestelde huwelijkse voorwaarden wijzigen

Uitspraak

De bij aanschaf niet tijdig afgetrokken omzetbelasting kan niet bij latere belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek worden gebracht

Uitspraak

Langdurig samenwonende broer en zus aangemerkt als partners voor de erfbelasting

Uitspraak

Onder inlichtingenverplichting (art. 17 lid 1 PW) valt niet aanleveren documenten

Uitspraak

Adoptie van een meerderjarig kind

Uitspraak

Vooraf betaalde afkoopsom van partneralimentatie geldt als aftrekpost ex art. 6.3 lid 1 onder b Wet IB 2001

Uitspraak

Vestigen van pandrecht mogelijk op onoverdraagbare vordering?

Uitspraak

Gedeelte van gebouw kan voor de omzetbelasting niet als zelfstandig deel worden beschouwd wegens ontbreken van essentiële voorzieningen

Uitspraak

Situatietekening vormt objectieve aanwijzing voor bedoeling partijen

Langdurig samenwonende broer en zus aangemerkt als partners voor erfbelasting

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2022, nr. 21/00852, ECLI:NL:GHARL:2022:5910
Rechtbank Gelderland, 08-06-2021, nr. AWB - 20 _ 6291, ECLI:NL:RBGEL:2021:2829

Gerelateerde thema's
Partnerbegrip (art. 1a SW)


Mail a friend

Casus
B woont sinds 1969 op hetzelfde adres als (zijn zus) E en haar echtgenoot P. Na het overlijden van de echtgenoot P in 2017 blijven B en E met elkaar samenwonen zonder samenlevingscontract. In 2019 komt ook E te overlijden. B is enig erfgenaam van E en doet in de aangifte erfbelasting een beroep op de partnervrijstelling (art. 32 lid 1 sub a SW). De Inspecteur weigert toepassing van de partnervrijstelling en past bij het opleggen van de aanslag erfbelasting de vrijstelling voor overige verkrijgers toe (art. 32 lid 1 sub f SW). In geschil is of B kwalificeert als partner van E op grond van art. 1a SW en in het bijzonder is aan de orde of de periode van samenwonen tussen B en E vóór het overlijden van P kan meetellen voor de vraag of aan de vijfjaarstermijn van art. 1a lid 3 SW is voldaan. Niet in geschil is dat aan de overige voorwaarden van art. 1a lid 1 SW is voldaan en ook is niet in geschil is dat E gedurende haar huwelijk uitsluitend partner was van P. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat om B en E (ongehuwden) te kunnen aanmerken als partners voor de erfbelasting art. 1a SW hiervoor onder meer een notarieel samenlevingscontract ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.