LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) is niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig?

Uitspraak

Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen

Uitspraak

In elkaar getande woningen zijn niet aan te merken als één eigen woning

Uitspraak

Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod

Uitspraak

Toerekening kennis bestuurder aan stichting

Uitspraak

Vereniging niet subjectief vrijgesteld van Vpb wegens overschrijding van naar rato berekende tweede winstgrens

Uitspraak

Hoge Raad geeft uitleg over begrip 'aanhorigheid' in de zin van art. 3.30a Wet IB 2001

Uitspraak

Vastgoed-BV drijft onderneming voor BOF gelet op intensieve bemoeienis bij vastgoedexploitatie

Uitspraak

Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend

Klooster valt onder 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 24-12-2019, nr. AWB - 18 _ 7265, ECLI:NL:RBDHA:2019:14423, Notamail 2020, nr 27

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
X heeft bij akte van levering in december 2017 een klooster verkregen. Ter zake van de verkrijging van het klooster heeft X aangifte overdrachtsbelasting gedaan naar een tarief van 6%. Het klooster is gebouwd in 1958 en is tot op de dag van de verkrijging in gebruik geweest als klooster. Het klooster bevindt zich ten tijde van de overdracht in de oorspronkelijke staat. X heeft bezwaar gemaakt tegen de voldoening op aangifte en stelt dat het tarief van 2% van toepassing moet zijn op de verkrijging. Het klooster heeft volgens X altijd slechts één gebruiksfunctie gehad, te weten bewoning, en is niet geschikt voor bedrijfsvoering. De Inspecteur meent dat de oorspronkelijke gebruiksfunctie geen bewoning is, omdat het klooster diverse gebruiksfuncties heeft. Ook stelt de Inspecteur zich op het standpunt dat het klooster valt onder de categorie van gebouwen die zijn uitgezonderd van het 2%-tarief zoals vermeld in de zogenaamde 'negatieve lijst' uit de Memorie van Toelichting bij art. 14 lid 2 WBR (TK 2011-12, 33003, nr 3, p. 115).

Rechtbank
De Rechtbank gaat niet mee in het standpunt van de Inspecteur. Het klooster is nagenoeg uitsluitend gebouwd om te worden bewoond door de kloosterlingen. Het enkele feit dat er een kapel bestaat in het klooster is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.