LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Door te schenken en terug te lenen is een schenking ter zake des doods gemaakt

Uitspraak

Schenking gevolgd door terugleenconstructie was schenking ter zake des doods

Uitspraak

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Uitspraak

Ook bij onteigening was de in de overeenkomst opgenomen meerwaardeclausule van toepassing

Uitspraak

De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde

Uitspraak

Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot

Uitspraak

Aandelen worden verkregen door een rechtspersoon en beroep op doorkijkarresten treft geen doel

Uitspraak

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Uitspraak

Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend

Klooster valt onder 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 24-12-2019, nr. AWB - 18 _ 7265, ECLI:NL:RBDHA:2019:14423, Notamail 2020, nr 27

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
X heeft bij akte van levering in december 2017 een klooster verkregen. Ter zake van de verkrijging van het klooster heeft X aangifte overdrachtsbelasting gedaan naar een tarief van 6%. Het klooster is gebouwd in 1958 en is tot op de dag van de verkrijging in gebruik geweest als klooster. Het klooster bevindt zich ten tijde van de overdracht in de oorspronkelijke staat. X heeft bezwaar gemaakt tegen de voldoening op aangifte en stelt dat het tarief van 2% van toepassing moet zijn op de verkrijging. Het klooster heeft volgens X altijd slechts één gebruiksfunctie gehad, te weten bewoning, en is niet geschikt voor bedrijfsvoering. De Inspecteur meent dat de oorspronkelijke gebruiksfunctie geen bewoning is, omdat het klooster diverse gebruiksfuncties heeft. Ook stelt de Inspecteur zich op het standpunt dat het klooster valt onder de categorie van gebouwen die zijn uitgezonderd van het 2%-tarief zoals vermeld in de zogenaamde 'negatieve lijst' uit de Memorie van Toelichting bij art. 14 lid 2 WBR (TK 2011-12, 33003, nr 3, p. 115).

Rechtbank
De Rechtbank gaat niet mee in het standpunt van de Inspecteur. Het klooster is nagenoeg uitsluitend gebouwd om te worden bewoond door de kloosterlingen. Het enkele feit dat er een kapel bestaat in het klooster is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.