LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater

Uitspraak

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Uitspraak

Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd

Uitspraak

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Uitspraak

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Uitspraak

Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning

Uitspraak

Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is

Uitspraak

BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft

Uitspraak

Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid

Netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) is niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Procedureverloop
Hoge Raad, 14-02-2020, nr. 19/01555, ECLI:NL:HR:2020:170
A-G Hoge Raad, 06-08-2019, nr. 19/01556, 19/01555, 19/01562, ECLI:NL:PHR:2019:800
Hof Arnhem-Leeuwarden, 12-02-2019, nr. 18/00303, ECLI:NL:GHARL:2019:1241
Rechtbank Gelderland, 09-03-2018, nr. AWB - 16 _ 5564, ECLI:NL:RBGEL:2018:1056

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR)


Mail a friend

Casus
E BV verkrijgt in 2010 via een juridische afsplitsing van haar moedermaatschappij F BV onder meer de eigendom van 170 zendmasten. Deze zendmasten staan deels op eigen grond, deels op gehuurde grond en deels op grond waarvan ten gunste van de eigenaar een zakelijk recht van opstal is gevestigd. De zendmasten worden gebruikt ten behoeve van het telecommunicatienetwerk van F BV. De zendmasten bestaan uit antenne-opstelpunten op gebouwen, hoogspanningsmasten en lichtmasten.
Bij de verkrijging van de zendmasten bleef bij F BV achter de eigendom van de kabels, leidingen, antennes en schotels. E BV huurde vervolgens de masten om haar zendapparatuur/ontvangstinstallaties ten behoeve van mobiele communicatie aan en/of in de masten te bevestigen. F BV heeft vervolgens de aandelen in E BV overgedragen aan G BV. In 2011 is E BV gefuseerd met twee dochtervennootschappen van G BV. Nadien zijn alle aandelen in G BV verkocht en overgedragen aan J BV, een joint-venture houdstervennootschap van K en L BV.
E BV heeft ter zake van de verkrijging van de zendmasten geen overdrachtsbelasting op aangifte voldaan. In 2015 legt de Inspecteur ter zake van de verkrijging een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op. Na bezwaar wordt deze aanslag verminderd voor zover de grondslag betrekking had op de zendmasten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.