LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Hof oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie niet leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting

Procedureverloop
Hof Den Haag, 04-01-2019, nr. 18/00822, ECLI:NL:GHDHA:2019:1741
Rechtbank Den Haag, 05-07-2018, nr. 17_5502, ECLI:NL:RBDHA:2018:8124, Notamail 2018, nr 187

Gerelateerde thema's
Overgang algemeenheid van goederen


Mail a friend

Casus
Woningcorporatie W heeft een appartementencomplex laten bouwen. Na de oplevering van het complex heeft W huurcontracten gesloten met gebruikers van het appartementencomplex. Enkele maanden later heeft W een koopovereenkomst gesloten met koper K. Daarin is opgenomen dat W aan K het complex verkoopt, K de koopprijs voldoet en W het complex vervolgens terughuurt van K en als verhuurder en beheerder van het gebouw optreedt (sale-and-leasebackconstructie). In de leveringsakte is vermeld dat ter zake van de levering geen omzetbelasting is verschuldigd omdat sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen als bedoeld in art. 37d Wet OB.
De Inspecteur meent dat omzetbelasting is verschuldigd over de levering van het appartementencomplex, omdat geen sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen. Volgens hem wordt niet aan het voortzettingsvereiste van art. 37d Wet OB voldaan nu W de verhuur van het gebouw heeft voortgezet terwijl K met de verhuur aan de woningcorporatie een nieuwe economische activiteit is gestart.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat onder een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen in de zin van art. 37d Wet OB moet worden verstaan de overdracht van een handelszaak of van een autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.