LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Hof oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie niet leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting

Procedureverloop
Hof Den Haag, 04-01-2019, nr. 18/00822, ECLI:NL:GHDHA:2019:1741
Rechtbank Den Haag, 05-07-2018, nr. 17_5502, ECLI:NL:RBDHA:2018:8124, Notamail 2018, nr 187

Gerelateerde thema's
Overgang algemeenheid van goederen (art. 37d Wet OB)


Mail a friend

Casus
Woningcorporatie W heeft een appartementencomplex laten bouwen. Na de oplevering van het complex heeft W huurcontracten gesloten met gebruikers van het appartementencomplex. Enkele maanden later heeft W een koopovereenkomst gesloten met koper K. Daarin is opgenomen dat W aan K het complex verkoopt, K de koopprijs voldoet en W het complex vervolgens terughuurt van K en als verhuurder en beheerder van het gebouw optreedt (sale-and-leasebackconstructie). In de leveringsakte is vermeld dat ter zake van de levering geen omzetbelasting is verschuldigd omdat sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen als bedoeld in art. 37d Wet OB.
De Inspecteur meent dat omzetbelasting is verschuldigd over de levering van het appartementencomplex, omdat geen sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen. Volgens hem wordt niet aan het voortzettingsvereiste van art. 37d Wet OB voldaan nu W de verhuur van het gebouw heeft voortgezet terwijl K met de verhuur aan de woningcorporatie een nieuwe economische activiteit is gestart.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat onder een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen in de zin van art. 37d Wet OB moet worden verstaan de overdracht van een handelszaak of van een autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.