LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Geruisloze inbrengfaciliteit voor inbreng van verhuurde onderneming in BV

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 23-08-2022, nr. 21/00084, ECLI:NL:GHAMS:2022:3203
Rechtbank Noord-Holland, 01-12-2020, nr. AWB - 20 _ 1608, ECLI:NL:RBNHO:2020:11280

Gerelateerde thema's
Omzetting in NV of BV (art. 3.65 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
E drijft sinds 1997 een onderneming in motorbrandstoffen, shop-artikelen en carwash in de vorm van een eenmanszaak. Daarnaast wordt één caravan verhuurd. Vanaf juli 2010 verhuurt E het motorbrandstofpunt inclusief shop en carwash aan D BV. E richt in maart 2018 F BV op waarin hij de eenmanszaak inbrengt. In geschil is of E gebruik kan maken van de geruisloze inbrengfaciliteit van art. 3.65 Wet IB 2001 onder de goedkeuring zoals bedoeld in onderdeel 2.2.2.a van het Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat de verbondenheid van E en later F BV voor verbintenissen betreffende het tankstation met carwash in de verhuurperiode van dusdanig geringe betekenis is, dat geen sprake is van een objectieve onderneming die mede voor rekening en risico van E respectievelijk F BV wordt gedreven als bedoeld in art. 3.4 Wet IB 2001. De omstandigheid dat nog één caravan wordt verhuurd en dat op grond van een huurovereenkomst met de gemeente Z een plicht voor E respectievelijk F BV bestaat om het LPG-punt volledig te onderhouden en BV F in dat kader een grasmaaier heeft aangeschaft, doen hier volgens de Rechtbank niet aan af. Dit geldt ook voor het feit dat E in zijn positie als aandeelhouder van F BV nog steeds betrokken is bij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.