LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 13-08-2018, nr. AWB 17/605, 17/606, 17/607 en 17/608, ECLI:NL:RBNNE:2018:3263, Notamail 2018, nr 196

Gerelateerde thema's
Vertegenwoordiging van erflater


Mail a friend

Casus
In april 2010 is erflaatster E overleden. E heeft vier erfgenamen achtergelaten, te weten haar zoon Z, haar dochter D en twee kleindochters. In de verklaring van erfrecht hebben Z en beide kleindochters aan erfgenaam D volmacht verleend voor onder andere het doen van de vereiste belastingaangiften en het betalen van de verschuldigde belastingen. D en de kleindochters hebben X gemachtigd om in beroep te komen tegen aan E opgelegde aanslagen inkomstenbelasting.
De Rechtbank verzoekt X ook een machtiging van Z te overleggen. Dit lukt niet, omdat er geen contact meer is met Z. In geschil is of het beroep van X namens de erfgenamen ontvankelijk is.

Rechtbank
Vaststaat dat Z X niet heeft gemachtigd. Daarmee zijn de beroepen ingesteld door een gemachtigde die niet door alle erfgenamen van E is gemachtigd. De stelling van X dat uit de verklaring van erfrecht volgt dat D de gezamenlijke erfgenamen kan vertegenwoordigen in belastingaangelegenheden wordt door de Rechtbank verworpen. Volgens de Rechtbank is de bevoegdheid tot vertegenwoordiging beperkt tot het doen van belastingaangiften en het betalen van de verschuldigde belastingen. Uit de verklaring van erfrecht volgt niet de bevoegdheid de erfgenamen in bezwaar en beroep te vertegenwoordigen.

Ook het beroep van X op art. 44 AWR ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.