LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid

Uitspraak

Geen giftenaftrek bij gift aan loketinstelling

Uitspraak

Geen levering bouwterrein omdat sloopverplichting feitelijk niet voor rekening van verkoper kwam

Uitspraak

Landtong is na verkrijgende verjaring rechtsgeldig overgedragen aan koper

Uitspraak

Schenking van eigen schilderij niet geaccepteerd als aftrekbare gift

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

A-G inzake fictief erfrechtelijke verkrijging krachtens art. 13a SW bij waardestijging aandelen vóór overlijden

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 13-08-2018, nr. AWB 17/605, 17/606, 17/607 en 17/608, ECLI:NL:RBNNE:2018:3263, Notamail 2018, nr 196

Gerelateerde thema's
Vertegenwoordiging van erflater


Mail a friend

Casus
In april 2010 is erflaatster E overleden. E heeft vier erfgenamen achtergelaten, te weten haar zoon Z, haar dochter D en twee kleindochters. In de verklaring van erfrecht hebben Z en beide kleindochters aan erfgenaam D volmacht verleend voor onder andere het doen van de vereiste belastingaangiften en het betalen van de verschuldigde belastingen. D en de kleindochters hebben X gemachtigd om in beroep te komen tegen aan E opgelegde aanslagen inkomstenbelasting.
De Rechtbank verzoekt X ook een machtiging van Z te overleggen. Dit lukt niet, omdat er geen contact meer is met Z. In geschil is of het beroep van X namens de erfgenamen ontvankelijk is.

Rechtbank
Vaststaat dat Z X niet heeft gemachtigd. Daarmee zijn de beroepen ingesteld door een gemachtigde die niet door alle erfgenamen van E is gemachtigd. De stelling van X dat uit de verklaring van erfrecht volgt dat D de gezamenlijke erfgenamen kan vertegenwoordigen in belastingaangelegenheden wordt door de Rechtbank verworpen. Volgens de Rechtbank is de bevoegdheid tot vertegenwoordiging beperkt tot het doen van belastingaangiften en het betalen van de verschuldigde belastingen. Uit de verklaring van erfrecht volgt niet de bevoegdheid de erfgenamen in bezwaar en beroep te vertegenwoordigen.

Ook het beroep van X op art. 44 AWR ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.