LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 13-08-2018, nr. AWB 17/605, 17/606, 17/607 en 17/608, ECLI:NL:RBNNE:2018:3263, Notamail 2018, nr 196

Gerelateerde thema's
Vertegenwoordiging van erflater


Mail a friend

Casus
In april 2010 is erflaatster E overleden. E heeft vier erfgenamen achtergelaten, te weten haar zoon Z, haar dochter D en twee kleindochters. In de verklaring van erfrecht hebben Z en beide kleindochters aan erfgenaam D volmacht verleend voor onder andere het doen van de vereiste belastingaangiften en het betalen van de verschuldigde belastingen. D en de kleindochters hebben X gemachtigd om in beroep te komen tegen aan E opgelegde aanslagen inkomstenbelasting.
De Rechtbank verzoekt X ook een machtiging van Z te overleggen. Dit lukt niet, omdat er geen contact meer is met Z. In geschil is of het beroep van X namens de erfgenamen ontvankelijk is.

Rechtbank
Vaststaat dat Z X niet heeft gemachtigd. Daarmee zijn de beroepen ingesteld door een gemachtigde die niet door alle erfgenamen van E is gemachtigd. De stelling van X dat uit de verklaring van erfrecht volgt dat D de gezamenlijke erfgenamen kan vertegenwoordigen in belastingaangelegenheden wordt door de Rechtbank verworpen. Volgens de Rechtbank is de bevoegdheid tot vertegenwoordiging beperkt tot het doen van belastingaangiften en het betalen van de verschuldigde belastingen. Uit de verklaring van erfrecht volgt niet de bevoegdheid de erfgenamen in bezwaar en beroep te vertegenwoordigen.

Ook het beroep van X op art. 44 AWR ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.