LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25-10-2018, nr. BRE 17/2379, ECLI:NL:RBZWB:2018:6014

Gerelateerde thema's
Maatstaf van heffing


Mail a friend

Casus
X heeft een kantoorpand laten bouwen en de op de bouwkosten drukkende omzetbelasting in aftrek gebracht. In 1995 heeft X de economische eigendom van het kantoorpand verkocht aan Y. Op 30 december 2015 verkrijgt X de economische eigendom van het kantoorpand weer terug voor een bedrag van € 3.010.000. X voldoet de over dit bedrag verschuldigde overdrachtsbelasting. X maakt bezwaar tegen de ingediende aangifte en stelt zich op het standpunt dat voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting de waarde van het kantoorpand op grond van MvF 19 februari 2007, nr CPP2006/878M, paragraaf 10 (thans opgenomen in MvF 22 februari 2017, nr 2017-36415, onderdeel 8) mag worden verminderd met het bedrag waarover X ter zake van de juridische verkrijging van het pand aftrekbare omzetbelasting was verschuldigd.

Rechtbank
Het beleid op grond van MvF 19 februari 2007 (nr CPP2006/878M, paragraaf 10) moet volgens zijn bewoordingen worden geplaatst in het kader van een “redelijke wetstoepassing. Een “redelijke wetstoepassing” brengt naar het oordeel van de Rechtbank met dat het besluit niet op zichzelf kan worden beschouwd zonder acht te slaan op de wettelijke voorwaarden van art. 9 lid 4 WBR, die derhalve onverkort van toepassing zijn. Nu X de omzetbelasting in aftrek heeft gebracht, komt X niet in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.