LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25-10-2018, nr. BRE 17/2379, ECLI:NL:RBZWB:2018:6014

Gerelateerde thema's
Maatstaf van heffing


Mail a friend

Casus
X heeft een kantoorpand laten bouwen en de op de bouwkosten drukkende omzetbelasting in aftrek gebracht. In 1995 heeft X de economische eigendom van het kantoorpand verkocht aan Y. Op 30 december 2015 verkrijgt X de economische eigendom van het kantoorpand weer terug voor een bedrag van € 3.010.000. X voldoet de over dit bedrag verschuldigde overdrachtsbelasting. X maakt bezwaar tegen de ingediende aangifte en stelt zich op het standpunt dat voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting de waarde van het kantoorpand op grond van MvF 19 februari 2007, nr CPP2006/878M, paragraaf 10 (thans opgenomen in MvF 22 februari 2017, nr 2017-36415, onderdeel 8) mag worden verminderd met het bedrag waarover X ter zake van de juridische verkrijging van het pand aftrekbare omzetbelasting was verschuldigd.

Rechtbank
Het beleid op grond van MvF 19 februari 2007 (nr CPP2006/878M, paragraaf 10) moet volgens zijn bewoordingen worden geplaatst in het kader van een “redelijke wetstoepassing. Een “redelijke wetstoepassing” brengt naar het oordeel van de Rechtbank met zich mee dat het besluit niet op zichzelf kan worden beschouwd zonder acht te slaan op de wettelijke voorwaarden van art. 9 lid 4 WBR, die derhalve onverkort van toepassing zijn. Nu X de omzetbelasting in aftrek heeft gebracht, komt X ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.