LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Uitspraak

Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten

Uitspraak

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 28-06-2019, nr. AWB - 18 _ 3160, ECLI:NL:RBGEL:2019:2799

Gerelateerde thema's
Vereisten erflater of schenker (art. 35d SW)
Ondernemingsvermogen (art. 35c SW)


Mail a friend

Casus
Echtgenoot M en kinderen A en B (hierna: eisers) zijn erfgenamen van V. Tot de nalatenschap behoort de in gemeenschap met M gehouden 76,5% van de certificaten van aandelen in F BV. F BV houdt 100% van de aandelen in G BV, die op de overlijdensdatum 21 onroerende zaken bezat, waaronder woningen en bedrijfspanden die grotendeels zijn verhuurd. In geschil is of de Inspecteur terecht de faciliteit van de BOR (art. 35b SW) heeft geweigerd. Het geschil spitst zich toe op de vraag of G BV een materiële onderneming dreef ten tijde van het overlijden van V of dat de verhuur van de onroerende zaken in wezen valt onder normaal vermogensbeheer.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat eisers niet aannemelijk hebben gemaakt een geslaagd beroep te kunnen doen op de BOR, nu niet aannemelijk is gemaakt dat hun arbeid méér omvat dan normaal vermogensbeheer. De Rechtbank motiveert dit als volgt. De werkzaamheden die eisers verrichten voor G BV vallen naar hun aard onder wat gebruikelijk is bij de verhuur van onroerend goed, nu niet aannemelijk is gemaakt dat eisers zelf het onderhoud uitvoeren of persoonlijk onderhouds-, renovatie-, verbeter-, reparatie- en installatiewerkzaamheden uitvoeren. Ook is niet gesteld dat eisers zelf architecten- en tekenwerk verrichten. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.