LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 28-06-2019, nr. AWB - 18 _ 3160, ECLI:NL:RBGEL:2019:2799

Gerelateerde thema's
Vereisten erflater of schenker
Ondernemingsvermogen


Mail a friend

Casus
Echtgenoot M en kinderen A en B (hierna: eisers) zijn erfgenamen van V. Tot de nalatenschap behoort de in gemeenschap met M gehouden 76,5% van de certificaten van aandelen in F BV. F BV houdt 100% van de aandelen in G BV, die op de overlijdensdatum 21 onroerende zaken bezat, waaronder woningen en bedrijfspanden die grotendeels zijn verhuurd. In geschil is of de Inspecteur terecht de faciliteit van de BOR (art. 35b SW) heeft geweigerd. Het geschil spitst zich toe op de vraag of G BV een materiële onderneming dreef ten tijde van het overlijden van V of dat de verhuur van de onroerende zaken in wezen valt onder normaal vermogensbeheer.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat eisers niet aannemelijk hebben gemaakt een geslaagd beroep te kunnen doen op de BOR, nu niet aannemelijk is gemaakt dat hun arbeid méér omvat dan normaal vermogensbeheer. De Rechtbank motiveert dit als volgt. De werkzaamheden die eisers verrichten voor G BV vallen naar hun aard onder wat gebruikelijk is bij de verhuur van onroerend goed, nu niet aannemelijk is gemaakt dat eisers zelf het onderhoud uitvoeren of persoonlijk onderhouds-, renovatie-, verbeter-, reparatie- en installatiewerkzaamheden uitvoeren. Ook is niet gesteld dat eisers zelf architecten- en tekenwerk verrichten. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.