LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

A-G pleit voor geldigheid van nihilbeding in vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Rechtbank verklaart testament en levenstestament tijdens leven nietig

Uitspraak

Navorderingsaanslag aan kind na vaststelling vaderschap ten onrechte opgelegd naar moment van overlijden erflater

Uitspraak

Hoge Raad: ander Hof moet oordelen over civiele waardering van IB-latentie

Uitspraak

Recreatiewoning geen eigen woning wegens verbod op permanente bewoning

Uitspraak

Voor rechtspersoon geen recht op vrijstelling overdrachtsbelasting art. 15 lid 1 sub b WBR (bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer)

Uitspraak

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO

Uitspraak

Natuurlijk persoon behoort niet tot concern zodat reorganisatievrijstelling niet van toepassing is

Uitspraak

Natuurlijke personen maken geen deel uit van concern en kunnen daardoor geen gebruik maken van interne reorganisatievrijstelling

Uitspraak

Hof had onvoldoende gemotiveerd waarom voorgenomen eigen gebruik van verhuurd pand niet dringend was

Geen splitsingsvrijstelling voor afsplitsing 261 zendmasten omdat zakelijke overwegingen voor gekozen route van overdracht niet aannemelijk is gemaakt.

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 10-02-2022, nr. 20/6395, ECLI:NL:RBDHA:2022:1917

Gerelateerde thema's
Juridische splitsing (art. 3.56 Wet IB 2001)
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR)


Mail a friend

Casus
X BV exploiteert aanvankelijk een netwerk van ongeveer tweeduizend zendmasten, maar beschouwt dit vanaf 2008 niet langer als haar kernactiviteit. De zendmasten worden deels ten behoeve van het eigen telecommunicatienetwerk gebruikt en deels verhuurd aan andere telecomproviders. De zendmasten staan deels op eigen grond, deels op gehuurde grond en deels op grond waarop een opstalrecht is gevestigd. In 2012 sluit X BV in het kader van het afstoten van 261 zendmasten een koopovereenkomst met een Z BV. De transactie met Z BV bestaat uit een aantal stappen. X BV splitst de 261 zendmasten inclusief de rechten, verplichtingen en contracten horende bij deze zendmasten af aan vier opgerichte dochter-BV’s (hierna tezamen te noemen A BV). Op dezelfde dag worden de aandelen van A BV door X BV overgedragen aan Y BV (een dochtervennootschap van Z BV) voor een koopsom van € 75 miljoen. X BV sluit een huurovereenkomst met A BV. Tenslotte fuseert A BV met Y BV, met Y BV als verkrijgende vennootschap. A BV doet voor de verkrijging krachtens afsplitsing aangifte overdrachtsbelasting voor een bedrag van € 68.128 waarbij de maatstaf van heffing slechts is gebaseerd op de waarde van de verkregen eigen grond met een waarde van € ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.