LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2018, nr. 17/00319, ECLI:NL:GHARL:2018:3015, Notamail 2018, nr 98

Gerelateerde thema's
Overgang algemeenheid van goederen


Mail a friend

Casus
P BV is onderdeel van fiscale eenheid X BV. P BV heeft een kantoorcomplex ontwikkeld. Het kantoorcomplex wordt verhuurd aan verzekeringsmaatschappij A. P BV en A komen overeen dat de verhuur plaatsvindt vrij van omzetbelasting en dat A daarom naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan P BV is verschuldigd ter compensatie van het nadeel dat P BV lijdt of zal lijden, wegens het niet in aftrek kunnen brengen van de omzetbelasting die drukt op de investeringen en exploitatiekosten die P BV maakt.
Op 16 september 2010 heeft P BV het kantoorcomplex inclusief de huurovereenkomst met A verkocht aan I GmbH. Het kantoorcomplex is op 1 oktober 2010 opgeleverd. De levering van P BV aan I GmbH vindt plaats op 15 oktober 2010. P BV heeft de Inspecteur verzocht te bevestigen dat sprake is van de overdracht van een algemeenheid van goederen waarop art. 37d Wet OB van toepassing is. De Inspecteur heeft dit verzoek afgewezen en de fiscale eenheid X BV heeft de omzetbelasting aangegeven.

Hof
Het Hof stelt voorop dat art. 37d Wet OB van toepassing kan zijn op de overdracht van een verhuurd pand (HR 6 juni 2008, nr 42677, ECLI:NL:HR:2008:AY8546). Daarbij is van belang of hetgeen dat wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.