LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Uitspraak

Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven

Uitspraak

Ter beschikking stellen van opslagruimte in casu aangemerkt als verhuur van onroerende zaken

Uitspraak

Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren

Uitspraak

Constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren aangemerkt als misbruik van recht

Uitspraak

Pas bij gerede twijfel aan wilsbekwaamheid van cliënt moet notaris stappenplan volgen

Uitspraak

Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk omdat door medewerker Belastingdienst is gekozen voor onjuiste tariefgroep

Uitspraak

Box 3-heffing leidt tot individuele en buitensporige last; rechtsherstel moet schattenderwijs

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

BV die via diverse maatschappen vastgoed exploiteert en daarmee een bovengemiddeld rendement behaalt, drijft een materiële onderneming

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2018, nr. 17/00319, ECLI:NL:GHARL:2018:3015, Notamail 2018, nr 98

Gerelateerde thema's
Overgang algemeenheid van goederen


Mail a friend

Casus
P BV is onderdeel van fiscale eenheid X BV. P BV heeft een kantoorcomplex ontwikkeld. Het kantoorcomplex wordt verhuurd aan verzekeringsmaatschappij A. P BV en A komen overeen dat de verhuur plaatsvindt vrij van omzetbelasting en dat A daarom naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan P BV is verschuldigd ter compensatie van het nadeel dat P BV lijdt of zal lijden, wegens het niet in aftrek kunnen brengen van de omzetbelasting die drukt op de investeringen en exploitatiekosten die P BV maakt.
Op 16 september 2010 heeft P BV het kantoorcomplex inclusief de huurovereenkomst met A verkocht aan I GmbH. Het kantoorcomplex is op 1 oktober 2010 opgeleverd. De levering van P BV aan I GmbH vindt plaats op 15 oktober 2010. P BV heeft de Inspecteur verzocht te bevestigen dat sprake is van de overdracht van een algemeenheid van goederen waarop art. 37d Wet OB van toepassing is. De Inspecteur heeft dit verzoek afgewezen en de fiscale eenheid X BV heeft de omzetbelasting aangegeven.

Hof
Het Hof stelt voorop dat art. 37d Wet OB van toepassing kan zijn op de overdracht van een verhuurd pand (HR 6 juni 2008, nr 42677, ECLI:NL:HR:2008:AY8546). Daarbij is van belang of hetgeen dat wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.