LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen

Uitspraak

Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger

Uitspraak

Koopovereenkomst met als doel het voorkomen dat de Staat verhaal zou halen nietig

Uitspraak

Biologisch kind van erflater is juridisch voor erfbelasting geen kind

Uitspraak

Terugverkrijging economisch eigendom leidt niet tot vermindering maatstaf van heffing overdrachtsbelasting

Uitspraak

aandeel in mandeligheid kwalificeert met appartement als één onroerende zaak

Uitspraak

Geen 2%-tarief omdat units kwalificeren als hotelkamer

Uitspraak

Bijstandsgerechtigde was verplicht om te procederen tegen bewindvoerder van het testament

Uitspraak

Testamentaire bepaling was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Bij onvoorwaardelijke levering leidt obligatoire ontbindende voorwaarde niet tot teruggaaf overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 03-02-2021, nr. 19/3969, ECLI:NL:RBDHA:2021:2685, Notamail 2021, nr 76

Gerelateerde thema's
Teruggaaf van overdrachtsbelasting bij herstel in oude toestand (art. 19 WBR)
Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR)


Mail a friend

Casus
Y BV wenst haar bedrijfspand te herfinancieren. De bank is slechts bereid om aan X, bestuurder van Y BV, in privé deze lening te verstrekken. Derhalve dient Y BV het bedrijfspand aan X over te dragen. Hoewel Y BV dit onwenselijk vindt gaat het hier toch mee akkoord. De notaris stelt voor om met betrekking tot de levering een ontbindende voorwaarde op te nemen voor het geval de bank later alsnog bereid is om de lening aan Y BV te verstrekken. De bank eist echter dat sprake is van een onvoorwaardelijke overdracht. De notaris adviseert vervolgens om de ontbindende voorwaarde dan maar op te nemen in de (notariële) koopovereenkomst. In de akte van levering van december 2015 wordt vervolgens opgenomen dat de levering onvoorwaardelijk is. Ten behoeve van de bank wordt een hypotheekrecht gevestigd. Overdrachtsbelasting wordt voldaan. In 2017 is de bank wel bereid om aan Y BV de gevraagde financiering te geven. Y BV en X maken een akte ‘inroepen ontbindende voorwaarde’ op en schrijven deze in. Partijen draaien alle betalingen terug (en stellen dat de eigendom van rechtswege terug keert bij Y BV) en doen een beroep op art. 19 juncto art. 15 lid 1 onderdeel r WBR. X ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.