LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Schenking gevolgd door terugleenconstructie was schenking ter zake des doods

Uitspraak

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Uitspraak

De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde

Uitspraak

Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot

Uitspraak

Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend

Uitspraak

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Uitspraak

Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement

Uitspraak

Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 03-05-2019, nr. AWB - 17_5193, ECLI:NL:RBGEL:2019:1920, Notamail 2019, nr 107

Gerelateerde thema's
Fiscale eenheid (art. 15 Wet Vpb)


Mail a friend

Casus
A BV vormt een fiscale eenheid met B BV en C BV. Vader is enig aandeelhouder van A BV. Zoon Z is enig aandeelhouder van D BV. In 2013 draagt A BV de helft van haar aandelen in B BV over aan D BV met als gevolg dat de fiscale eenheid tussen A BV, B BV en C BV eindigt. V overlijdt kort daarna. Vervolgens wordt Z in 2015 enig aandeelhouder en bestuurder van A BV. In 2016 tekenen A BV en D BV een vernietigingsverklaring, waarbij D BV een beroep doet op dwaling (art. 6:228 lid 1 onder b BW). D BV zou namelijk de koop niet hebben gesloten als ze had geweten dat bij C BV grote klanten zouden vertrekken. V kende dit voornemen van de klanten wel, maar heeft D BV hierover niet geïnformeerd. Vervolgens zijn de aandelen teruggeleverd aan A BV. In geschil is of in 2014 en 2015 sprake is van een fiscale eenheid door de terugwerkende kracht van de vernietiging.

Rechtbank
Indien sprake is van een dwaling die in verband met de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de dwalende behoort te blijven, is de vernietiging ongegrond (art. 6:228 lid 2 BW). Dit is onder meer het geval als partijen een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.