LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Uitspraak

De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde

Uitspraak

Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot

Uitspraak

Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend

Uitspraak

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Uitspraak

Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement

Uitspraak

Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar

Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 09-07-2020, nr. BRE 17/7600, ECLI:NL:RBZWB:2020:2997, Notamail 2020, nr 184

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)
Belastbaar feit (art. 2 WBR)


Mail a friend

Casus
Projectontwikkelaar X heeft een koopovereenkomst gesloten ter zake van een bedrijfspand, bestaande uit drie gebouwen met bijbehorende grond en aanhorigheden. Dit bedrijfspand met aanhorigheden zal (door verkoper) worden gesplitst in drie appartementsrechten, te weten ‘Commerciële Ruimten’, ‘Parkeren’ en ‘Woningen’. In de koopakte is opgenomen dat X ten aanzien van de Commerciële Ruimten de economische eigendom verkrijgt en dat de leveringsakte pas zal worden verleden nadat het appartementsrecht Woningen aangemerkt kan worden als woning in de zin van art. 14 lid 2 WBR. Voorts is afgesproken dat verkoper de inspanningsverplichting op zich neemt al datgene te doen dat nodig is om het appartementsrecht Woningen aan dat criterium te laten voldoen en dat de koopprijs voor het appartementsrecht Woningen met deze kosten wordt vermeerderd. X heeft een aangifte overdrachtsbelasting ingediend met betrekking tot de verkrijging van de economische eigendom van het appartementsrecht Commerciële Ruimten. Vervolgens sluit X een aannemingsovereenkomst met Y, inhoudende de verbouwing van het bedrijfspand naar 61 woonappartementen. Y factureert de aanneemsom aan X. Nadat in twee van de drie gebouwen de sloopwerkzaamheden zijn voltooid en is gestart met de opbouw van de ter realiseren woningen, ter zake waarvan 25% van de aanneemsom aan X is gefactureerd, wordt de leveringsakte ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.