LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen

Uitspraak

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Uitspraak

Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer

Uitspraak

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Uitspraak

Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen

Uitspraak

Valse opgave van btw-nummer in notariële akte

Uitspraak

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Uitspraak

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Gedeelte van gebouw kan voor de omzetbelasting niet als zelfstandig deel worden beschouwd wegens ontbreken van essentiële voorzieningen

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-03-2021, nr. 17/8249, ECLI:NL:RBZWB:2021:1200, Notamail 2021, nr 124

Gerelateerde thema's
Belastbaar feit (art. 2 WBR)
Overgang algemeenheid van goederen (art. 37d Wet OB)
Vrijstelling BTW-belaste levering (art. 15.1.a WBR)


Mail a friend

Casus
X heeft op 27 oktober 2015 het voortdurend recht van erfpacht verkregen van een perceel grond met opstallen, bestaande uit een kantoorgebouw, een restaurant met terras en een half verdiepte parkeergarage en een fietsenstalling (het erfpachtgoed). Het erfpachtgoed is niet gesplitst in appartementsrechten. Er is geen sprake van juridische zelfstandigheid van delen van het erfpachtgoed. Het bestaat uit drie paviljoens die met elkaar zijn verbonden door een gemeenschappelijke gang, die gemeenschappelijke voorzieningen biedt, waaronder toiletruimtes. De paviljoens worden verhuurd aan verschillende huurders. De eerste verdieping van een van de drie paviljoens (aangeduid als unit 5) wordt verhuurd aan Y. Deze huurovereenkomst is getekend in oktober 2014 met als ingangsdatum 1 januari 2015, echter voor die datum heeft Y al toegang tot het gehuurde. In de akte van levering is beroep gedaan op toepassing van art. 37d Wet OB en de toepassing van de samenloopvrijstelling van art. 15 lid 1 onder a WBR. De Inspecteur is van mening dat de samenloopvrijstelling ten onrechte is toegepast op het gedeelte dat aan Y wordt verhuurd en legt een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op.
In geschil is of X overdrachtsbelasting is verschuldigd ten aanzien van de verkrijging van unit 5 van het erfpachtgoed. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat het geschil zich toespitst op de vraag of het gehele erfpachtgoed ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.