LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Garageboxen kwalificeren niet als aanhorigheden indien niet ook de woning wordt verkregen

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-01-2020, nr. 18/4486, ECLI:NL:RBZWB:2020:325, Notamail 2020, nr 152

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
M en V zijn eigenaar van een woning met twee daarnaast gelegen garageboxen. De garageboxen worden gebruikt voor stalling van personenauto's. De garageboxen kwalificeren als aanhorigheden. V is aandeelhouder van X BV. De economische eigendom van de garageboxen wordt overgedragen aan X BV en worden daarna verbouwd tot een bedrijfsruimte voor X BV. Overdrachtsbelasting wordt voldaan naar een tarief van 2%, omdat sprake zou zijn van een verkrijging van aanhorigheden.
De Inspecteur legt een naheffingsaanslag op. Volgens de Inspecteur moet voor de uitleg van het begrip aanhorigheden worden aangesloten bij de uitgangspunten die gelden voor de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. Het moet gaan om aanhorigheden bij een eigen woning. Van een aanhorigheid is enkel sprake indien een onroerende zaak behoort bij een woning, in gebruik is bij een woning en dienstbaar is aan een woning. Omdat de garageboxen op het moment van de verkrijging niet behoren of gaan behoren tot een woning van X BV, kan daarom niet van een aanhorigheid worden gesproken.

Rechtbank  
De Rechtbank citeert de memorie van toelichting bij de uitbreiding van art. 14 lid 2 WBR (TK 2012-2013, 33 402, nr 3). Daarin is opgenomen dat wordt aangesloten bij de uitgangspunten die gelden voor de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. De Rechtbank oordeelt dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.