LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Uitspraak

Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig

Uitspraak

Omzetbelasting ter zake van bouwkosten niet onmiddellijk in aftrek gebracht

Uitspraak

Verwijzingsuitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO

Uitspraak

Hoge Raad verklaart beroep toepassing art. 81 lid 1 Wet RO ongegrond

Uitspraak

Notaris moet gehele dossier overleggen vanwege zwaarder wegend belang van waarheidsvinding

Uitspraak

Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend

Uitspraak

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Uitspraak

Een verbouwing zal niet snel zó ingrijpend zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd gebouw ontstaat

Uitspraak

Niet aannemelijk dat onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd

Forfaitaire waardering van verhuurde woning in box 3 geldt niet als waarde ten minste 10% afwijkt van werkelijke waarde

Procedureverloop
Hoge Raad, 16-09-2016, nr. 16/00909, ECLI:NL:HR:2016:2104
Hof Den Haag, 06-01-2016, nr. BK-15/00474, ECLI:NL:GHDHA:2016:32
Hoge Raad, 03-04-2015, nr. 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812, Notamail 2015, nr 90

Gerelateerde thema's
Waardering woning in box 3 (art. 5.20 Wet IB 2001)
Voordeel uit sparen en beleggen (art. 5.2 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
X bezit 5 verhuurde woningen. Op de verhuur zijn de huurbeschermingsbepalingen van toepassing. Bij het vaststellen van de waarde van de woningen voor de heffing in box 3 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde (art. 5.20 lid 3 Wet IB 2001). Als de woning wordt verhuurd in de sociale sector, wordt de WOZ-waarde vervolgens forfaitair gecorrigeerd in verband met de verhuurde staat van de woning (de leegwaarderatio van art. 17a lid 2 UB IB 2001). De leegwaarderatio is een percentage dat afhankelijk is van de huuropbrengst van de woning. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de lagere waarde van de woning wegens de verhuurde staat. X stelt dat deze waarderingsmethodiek voor woningen, verhuurd in de sociale sector, in zijn geval onredelijk uitpakt en verdedigt dat moet worden uitgegaan van de waarde in het economische verkeer.

Hoge Raad
Zowel de Rechtbank als het Hof oordelen dat de opgenomen regeling juist is toegepast door de Inspecteur en dat het niet aan de rechter is om de innerlijke waarde of billijkheid van de wet en de daarop gebaseerde besluitgeving te beoordelen. De Hoge Raad oordeelt anders dan de Rechtbank en het Hof.

(Fictief rendement 4%)
Sinds 2001 wordt het inkomen uit sparen en beleggen in box 3 op forfaitaire wijze bepaald, waarbij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.