LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Uitspraak

Buffervermogen noodzakelijk bij vaststellen draagkracht van ZZP'er die eenmanszaak runt

Uitspraak

Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote

Uitspraak

Ondanks overschrijding termijn op bezwaar en onjuiste overlijdensdatum geen vernietiging aanslag

Uitspraak

Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel)

Uitspraak

Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM

Uitspraak

Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik

Uitspraak

A-G concludeert dat warmte-koude-opslaginstallaties goederenrechtelijk verzelfstandigd waren

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Overlijden bezwaarde leidt tot fictieve vervreemding aanmerkelijk belang (art. 4.16 lid 1 sub e Wet IB 2001)

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 22-06-2021, nr. AWB - 20 _ 402, ECLI:NL:RBDHA:2021:9237, Notamail 2021, nr 216

Gerelateerde thema's
Fictieve vervreemdingen (art. 4.16 Wet IB 2001)


Mail a friend
De redactie

Casus
X is enig erfgename van erflater V. V heeft middels een testament met een fideï-commis de residuo X tot bezwaarde aangewezen en een aantal goede doelen als verwachters. X heeft na het overlijden van V in 1995 de nalatenschap van V aanvaard waartoe onder meer alle aandelen in de vennootschap van V behoorden. Vervolgens overlijdt X in 2014. In geschil is of als gevolg van het overlijden van X sprake is van een fictieve vervreemding van de aandelen als bedoeld in art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat onder vervreemding van aandelen op grond van art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001 ook de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel wordt verstaan. De bepaling strekt er in het oordeel van de Rechtbank toe dat de overleden aanmerkelijkbelanghouder (X) geacht wordt voor de toepassing van de wet het aanmerkelijk belang te hebben vervreemd. Het overlijden van X heeft tot gevolg dat door de toepassing van het fideï-commis de residuo, de aandelen zijn uitgekeerd aan de verwachters, wat een overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel betreft. Het verweer dat met het overlijden van X de ontbindende voorwaarde van het fideï-commis de residuo in werking is getreden waardoor de aandelen uit het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.