LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 22-09-2020, nr. 20/00086, ECLI:NL:GHARL:2020:7497, Notamail 2020, nr 233

Gerelateerde thema's
Eigenwoningschuld (art. 3.119a Wet IB 2001)
Informatieplicht bij schulden bij niet-administratieplichtigen (art. 3.119g Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
Dochter (D) heeft begin 2014 een eigen woning gekocht en is daarvoor een hypothecaire lening aangegaan bij de bank en daarnaast een aanvullende lening bij haar vader (V). D heeft in de aangifte IB 2016 alleen de rente over de banklening in aftrek gebracht. Een jaar nadat de aanslag IB 2016 is opgelegd conform de aangifte heeft D een herziene aangifte IB 2016 ingediend waarin ook de over de lening van V verschuldigde rente in aftrek is gebracht en de op grond van art. 17b lid 1 UR IB gevraagde gegevens over deze lening zijn verstrekt. Omdat de bezwaartermijn al was verstreken is de herziene aangifte door de inspecteur aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dit verzoek heeft de inspecteur afgewezen. 

Rechtbank
De rechtbank heeft D in het gelijk gesteld en de over de lening van V verschuldigde rente in aftrek toegelaten.

Hof
In hoger beroep oordeelt het Hof dat in casu geen grond bestaat voor een ambtshalve vermindering waarbij de rente voor aftrek in aanmerking komt, omdat de aanslag niet tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Volgens art. 3.119g Wet IB 2001 kan de lening van V alleen dan als eigenwoningschuld kwalificeren wanneer in de aangifte IB aan de daarin opgenomen informatieverplichting is voldaan. Uit beleid van de Belastingdienst ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.