LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater

Uitspraak

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Uitspraak

Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd

Uitspraak

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Uitspraak

Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Uitspraak

Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is

Uitspraak

Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning

Uitspraak

BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft

Uitspraak

Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid

Een periodieke gift hoeft niet afhankelijk te zijn van het leven van één persoon

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-12-2019, nr. AWB - 17 _ 5167, ECLI:NL:RBZWB:2019:5777, Notamail 2020, nr 53

Gerelateerde thema's
Aftrek periodieke gift (art. 6.34 Wet IB 2001)
In aanmerking nemen periodieke gift (art. 6.38 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
X is oprichter en bestuurder van Stichting A. Stichting A heeft met ingang van 1 januari 2008 een ANBI-status. X en zijn echtgenote Y schenken in 2011 bij notariële akte een periodieke uitkering van € 50.000 gedurende een periode van 5 jaar aan Stichting A. In de schenkingsakte is bepaald dat de verplichting tot schenking vervalt door het overlijden van de langstlevende schenker. De sterftekans van X en Y gedurende de periode van de periodieke uitkeringen is door de inspecteur berekend op 0,03%. Bij de definitieve aanslag van belastingjaar 2012 corrigeert de inspecteur het in aanmerking genomen bedrag van € 50.000, omdat de gift volgens de inspecteur niet kwalificeert als een periodieke gift in de zin van art. 6.34 Wet IB 2001 en art. 6.38 Wet IB 2001

Rechtbank
Uit vaste jurisprudentie blijkt dat sprake is van een periodieke uitkering indien de uitkering onderdeel vormt van een reeks van uitkeringen en het beloop daarvan – vanuit de schuldenaar bezien – afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Deze onzekere gebeurtenis dient van wezenlijke betekenis te zijn. Hiervan is sprake als het overlijdensrisico ongeveer 1% bedraagt (zie Hoge Raad 30 oktober 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC4756, geen brondocument beschikbaar). 
De Rechtbank leidt uit de parlementaire geschiedenis over de aftrekbaarheid van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.