LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Vijfjarige periodieke gift afhankelijk van meerdere levens voldoet niet aan onzekerheidsvereiste

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 31-12-2020, nr. 20/00111, ECLI:NL:GHSHE:2020:4059
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-12-2019, nr. AWB - 17 _ 5167, ECLI:NL:RBZWB:2019:5777, Notamail 2020, nr 53

Gerelateerde thema's
Aftrek periodieke gift (art. 6.34 Wet IB 2001)
In aanmerking nemen periodieke gift (art. 6.38 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
X is oprichter en bestuurder van Stichting A. Stichting A heeft met ingang van 1 januari 2008 een ANBI-status. X en zijn echtgenote Y schenken in 2011 bij notariële akte een periodieke uitkering van € 50.000 gedurende een periode van 5 jaar aan Stichting A. In de schenkingsakte is bepaald dat de verplichting tot schenking vervalt door het overlijden van de langstlevende schenker. De sterftekans van X en Y gedurende de periode van de periodieke uitkeringen is door de inspecteur berekend op 0,03%. Bij de definitieve aanslag van belastingjaar 2012 corrigeert de inspecteur het in aanmerking genomen bedrag van € 50.000, omdat de gift volgens de inspecteur niet kwalificeert als een periodieke gift in de zin van art. 6.34 Wet IB 2001 en art. 6.38 Wet IB 2001

Rechtbank
Uit vaste jurisprudentie blijkt dat sprake is van een periodieke uitkering indien de uitkering onderdeel vormt van een reeks van uitkeringen en het beloop daarvan – vanuit de schuldenaar bezien – afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Deze onzekere gebeurtenis dient van wezenlijke betekenis te zijn. Hiervan is sprake als het overlijdensrisico ongeveer 1% bedraagt (zie Hoge Raad 30 oktober 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC4756, geen brondocument beschikbaar). 
De Rechtbank leidt uit de parlementaire geschiedenis over de aftrekbaarheid van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.