LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen

Uitspraak

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Uitspraak

Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer

Uitspraak

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Uitspraak

Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen

Uitspraak

Valse opgave van btw-nummer in notariële akte

Uitspraak

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Uitspraak

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon

Procedureverloop
Hoge Raad, 16-04-2021, nr. 20/00081, ECLI:NL:HR:2021:585
A-G Hoge Raad, 20-08-2020, nr. 20/00081, ECLI:NL:PHR:2020:717
Hof Den Haag, 22-11-2019, nr. BK-19/00313, ECLI:NL:GHDHA:2019:3762
Rechtbank Den Haag, 02-04-2019, nr. SGR 18/5597, ECLI:NL:RBDHA:2019:4875, Notamail 2019, nr 128

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR)


Mail a friend

Casus
A maakt onderdeel uit van een wereldwijd opererend bedrijf dat met name particulieren tegen betaling opslagmogelijkheden biedt in de breedste zin van het woord. A verkrijgt in 2015 alle aandelen in X BV. De activiteiten van X BV, een belangrijke en concurrerende speler van A op de Nederlandse markt, bestaan uit het ter beschikking stellen van opslagruimtes, klimaatbeheersing, beveiliging van de opslagruimtes, assisteren bij de opslag in- en verwijdering van goederen uit de opslagruimte, verkoop van opslag- en inpakmaterialen en sloten, afsluiten van verzekeringen voor de opgeslagen goederen, verhuur van aanhangwagens en de beschikbaarstelling van rolwagentjes en dergelijke. X BV heeft 23 vestigingen in Nederland en bezit (middellijk) 21 in Nederland gelegen panden. De Inspecteur is van mening dat X BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon als bedoeld in art. 4 WBR en legt op verzoek van A een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op ter zake van de verkrijging van de aandelen in X BV. A maakt vervolgens bezwaar tegen deze naheffingsaanslag. A stelt dat X BV niet kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon omdat niet is voldaan aan de doeleis. Daarnaast is volgens A de aan de onroerende zaken toe te kennen waarde een zodanig bedrag dat niet wordt voldaan aan de bezitseis inhoudende dat de bezittingen van X BV voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.