LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ondertekening is geen vereiste voor het rechtsgeldig tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst

Uitspraak

Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap

Uitspraak

A-G: Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van toepassing op verkrijging BV

Uitspraak

Door van testament afwijkende verdeling zijn erfdelen van kinderen niet gedefiscaliseerd

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Hof: notaris terecht beboet wegens medeplegen constructie wederinkoop en -verkoop om overdrachtsbelasting te ontlopen

Uitspraak

Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten

Uitspraak

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Uitspraak

Bij het vaststellen van vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is koopprijs in notariële leveringsakte leidend

Uitspraak

Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn

Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 13-02-2018, nr. AWB - 16 _ 3432, ECLI:NL:RBNHO:2018:1014

Gerelateerde thema's
Afkoop, vervreemding e.d pensioenregeling


Mail a friend

Casus
A heeft in september 2011 een stamrecht-BV (hierna S BV) opgericht en daarin zijn ontvangen ontslaguitkering van € 130.000 ondergebracht. A heeft tegenover de inbreng van dit bedrag van S BV een recht op periodieke uitkeringen ingaande 2024 bedongen. In oktober 2011 heeft S BV het gehele bedrag van € 130.000 naar een bankrekening van A overgemaakt ten titel van lening. Na onderzoek door de Belastingdienst wordt een leenovereenkomst opgesteld. Over de lening is 5,3% rente verschuldigd en maandelijks wordt € 1.700 afgelost. Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis van A verstrekt waarop reeds een recht van hypotheek rustte (i), heeft A zich verbonden om privé-effecten en liquide middelen aan de BV in pand te geven (ii) en heeft A zich persoonlijk borg gesteld (iii).
In geschil is of de Inspecteur vervolgens terecht een naheffingsaanslag loonheffingen met 20% revisierente over 2011 aan S BV heeft opgelegd wegens afkoop van het stamrecht in 2011.

Rechtbank
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de geldlening aan A als een onzakelijke lening moet worden beschouwd omdat A geen reële zekerheden heeft bedongen. Het pand is reeds voor 100% belast met een recht van hypotheek terwijl de hypothecaire geldlening meer bedraagt dan de waarde van het pand. Verder is niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.