LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering successierecht over nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk

Uitspraak

Geen navorderingsbevoegdheid successierecht bij overlijden in 1981

Uitspraak

Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum

Uitspraak

Renteaftrekbeperking wegens niet kunnen toepassen fiscale-eenheidsregime in strijd met EU-recht

Uitspraak

Terbeschikkingstelling sportpark door gemeente aan sportvereniging is vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak

Uitspraak

Terbeschikkingstelling aan BV eindigt door verkoop economische eigendom aandelen in BV

Uitspraak

Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden

Uitspraak

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand

Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 13-02-2018, nr. AWB - 16 _ 3432, ECLI:NL:RBNHO:2018:1014

Gerelateerde thema's
Afkoop, vervreemding e.d pensioenregeling


Mail a friend

Casus
A heeft in september 2011 een stamrecht-BV (hierna S BV) opgericht en daarin zijn ontvangen ontslaguitkering van € 130.000 ondergebracht. A heeft tegenover de inbreng van dit bedrag van S BV een recht op periodieke uitkeringen ingaande 2024 bedongen. In oktober 2011 heeft S BV het gehele bedrag van € 130.000 naar een bankrekening van A overgemaakt ten titel van lening. Na onderzoek door de Belastingdienst wordt een leenovereenkomst opgesteld. Over de lening is 5,3% rente verschuldigd en maandelijks wordt € 1.700 afgelost. Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis van A verstrekt waarop reeds een recht van hypotheek rustte (i), heeft A zich verbonden om privé-effecten en liquide middelen aan de BV in pand te geven (ii) en heeft A zich persoonlijk borg gesteld (iii).
In geschil is of de Inspecteur vervolgens terecht een naheffingsaanslag loonheffingen met 20% revisierente over 2011 aan S BV heeft opgelegd wegens afkoop van het stamrecht in 2011.

Rechtbank
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de geldlening aan A als een onzakelijke lening moet worden beschouwd omdat A geen reële zekerheden heeft bedongen. Het pand is reeds voor 100% belast met een recht van hypotheek terwijl de hypothecaire geldlening meer bedraagt dan de waarde van het pand. Verder is niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.