LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Uitspraak

Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig

Uitspraak

Omzetbelasting ter zake van bouwkosten niet onmiddellijk in aftrek gebracht

Uitspraak

Verwijzingsuitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO

Uitspraak

Hoge Raad verklaart beroep toepassing art. 81 lid 1 Wet RO ongegrond

Uitspraak

Notaris moet gehele dossier overleggen vanwege zwaarder wegend belang van waarheidsvinding

Uitspraak

Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend

Uitspraak

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Uitspraak

Een verbouwing zal niet snel zó ingrijpend zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd gebouw ontstaat

Uitspraak

Niet aannemelijk dat onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Procedureverloop
Hoge Raad, 11-11-2022, nr. 20/01344, ECLI:NL:HR:2022:1609
A-G Hoge Raad, 03-01-2022, nr. 20/01344, ECLI:NL:PHR:2022:6
Hof Den Bosch, 05-03-2020, nr. 19/00177, ECLI:NL:GHSHE:2020:834
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-02-2019, nr. BRE 17/3002, ECLI:NL:RBZWB:2019:774, Notamail 2019, nr 93

Gerelateerde thema's
Levering onroerende zaken (art. 11.1.a Wet OB)
Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR)
Gebouw, eerste ingebruikneming, erbij behorend terrein (art. 11 lid 5 Wet OB)


Mail a friend

Casus
Aan X is een onroerende zaak (bouwdeel B1) geleverd waarin tot 1982 een wollenstoffenfabriek was gevestigd. De onroerende zaak is in 1999 als rijksmonument in het monumentenregister opgenomen. In 2009 is een vergunning verleend om de onroerende zaak te restaureren, waarbij is bepaald dat enkele elementen bewaard moesten blijven. Door de verkoper zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd.
In geschil is of sprake is van een nieuw vervaardigde onroerend zaak en de verkrijging als gevolg daarvan is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art. 11 lid 1 onder a Wet OB jo art. 11 lid 5 onder b Wet OB jo art. 15 lid 1 onder a WBR).

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat vervaardiging inhoudt het voortbrengen van een goed dat tevoren niet bestond (HvJ EU 14 mei 1985, nr 139/84, ECLI:EU:C:1985:195, Van Dijk’s Boekhuis). Met betrekking tot onroerende zaken betekent dit dat slechts sprake is van vervaardiging van een goed, indien door de werkzaamheden aan de onroerende zaak in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden (HR 19 november 2010, nr 08/01021, ECLI:NL:HR:2010:BM6681). Daarbij is niet van belang of het pand is te vereenzelvigen met het pand zoals dat bestond voor de verbouwing.
Uit de feiten blijkt dat binnenmuren met een stabilisatiefunctie zijn verwijderd en nieuwe staalconstructies zijn aangebracht omdat de reeds aanwezige gietijzeren spanten onvoldoende ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.