LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 03-12-2020, nr. AWB - 18 _ 4832, ECLI:NL:RBNHO:2020:10110, Notamail 2020, nr 293

Gerelateerde thema's
Maatstaf van heffing (art. 9 WBR)
Verkrijging van een erfdienstbaarheid, recht van erfpacht, opstal of beklemming (art. 11 WBR)


Mail a friend

Casus
Op 6 november 2017 heeft de gemeente A met X BV een overeenkomst gesloten met betrekking tot de uitgifte in eeuwigdurende erfpacht van een perceel grond met een grondwaarde van € 3.500.000 en opstallen met een waarde van € 2.277.000. Met betrekking tot het erfpachtrecht is bepaald dat de canon € 83.650 bedraagt. Op basis van het grondprijsbeleid van gemeente A is X BV verplicht de canon voor de (eeuwigdurende) looptijd van zijn erfpachtrecht bij vooruitbetaling te voldoen tegen een afkoopsom van € 3.500.000. X BV voldoet over € 5.777.000 een bedrag van € 346.620 aan overdrachtsbelasting en maakt hiertegen bezwaar, omdat X BV vindt dat de heffingsgrondslag voor het erfpachtrecht moet worden gesteld op 17 maal de jaarlijks canon van € 83.650, derhalve op € 1.422.050, overeenkomstig het bepaalde in art. 11, eerste en derde lid WBR jo. art. 2 UBBR en onderdeel c van de daarbij behorende bijlage. De Inspecteur wijst het bezwaar af.

Rechtbank
In geschil is hoe de heffingsgrondslag voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting moet worden bepaald. De Inspecteur bepleit een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie. Voor een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie, met als consequentie daarvan andere fiscale gevolgen dan de contracterende partijen op grond van de gekozen civielrechtelijke vorm verwachtten, en daardoor veelal een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.