LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vaststelling vereffenaarsloon in positieve nalatenschap door Kantonrechter

Uitspraak

Leeftijdsvereiste voor toepassing startersvrijstelling is niet discriminatoir

Uitspraak

Voor de verwerping van een Europese nalatenschap gelden geen extra vormvoorschriften

Uitspraak

Notaris heeft koper onvoldoende gewaarschuwd voor aansprakelijkheid voor door verkoper verschuldigde canon

Uitspraak

Economisch eigendom volstaat voor toepassing scheidingsregeling voor kwalificatie als eigen woning

Uitspraak

Verschuldigde erfbelasting leidt tot individuele en buitensporige last bij erfgename

Uitspraak

Na bedrijfsbeëindiging kwalificeert voormalig tuinbouwer voor levering van bouwkavel nog steeds als btw-ondernemer

Uitspraak

Bestemmingswijziging is onvoldoende voor toepassing woningtarief overdrachtsbelasting

Uitspraak

Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer

Uitspraak

Geen compensatie box 3 heffing indien niet tijdig bezwaar is gemaakt

Niet-erkend biologisch kind van erflater is bloedverwant en wordt belast als kind in juridische zin

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 17-05-2022, nr. 21/00513, ECLI:NL:GHARL:2022:4050, Notamail 2022, nr 118
Rechtbank Gelderland, 22-03-2021, nr. 20/967, ECLI:NL:RBGEL:2021:1347

Gerelateerde thema's
Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1.4 SW)
Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW)
Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW)
Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW)


Mail a friend

Casus
Kind K is door zijn biologische vader V niet erkend. De man met wie de moeder van K nadien is getrouwd, heeft K wel erkend. K is door V bij testament als een van zijn erfgenamen aangewezen. Nadat V is overleden, verkrijgt K ruim een half miljoen euro. De Inspecteur heeft de aanslag erfbelasting opgelegd naar het derdentarief en heeft de vrijstelling voor overige verkrijgers toegepast. In geschil is of K recht heeft op toepassing van tariefgroep I en de vrijstelling voor kinderen.

Rechtbank
Art. 2 lid 3 onder i AWR definieert het begrip kind als eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Rechtbank ziet geen aanleiding om in dit geval voor de toepassing van art. 2 lid 3 onder i AWR af te wijken van hetgeen in art. 1:199 BW omtrent het juridisch vaderschap van een kind is bepaald. De fiscale wetgever heeft in deze bepaling geen afwijkende definitie gegeven van het begrip bloedverwant, zodat de Rechtbank van oordeel is dat voor de definitie van dit begrip moet worden teruggevallen op het BW. Hoewel het BW geen definitie geeft van het begrip bloedverwant, volgt naar het oordeel van de Rechtbank uit het systeem van de wet dat dit begrip moet worden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.