LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Procedureverloop
A-G Hoge Raad, 18-10-2018, nr. 18/01216, ECLI:NL:PHR:2018:1174
A-G Hoge Raad, 18-10-2018, nr. 18/01240, ECLI:NL:PHR:2018:1173
Rechtbank Noord-Holland, 09-02-2018, nr. AWB - 15 _ 5067, ECLI:NL:RBNHO:2018:1048
Rechtbank Noord-Holland, 09-02-2018, nr. AWB - 15 _ 4677, ECLI:NL:RBNHO:2018:1049

Gerelateerde thema's
Heffingsmaatstaf bij verdeling
Verdeling


Mail a friend

Casus
A BV en B BV bezitten elk een vastgoedportefeuille met in Nederland gelegen onroerende zaken. A BV en B BV zijn te kwalificeren als onroerendezaakrechtspersonen in de zin van art. 4 lid 1 onderdeel a WBR. X NV, Y NV en Z NV houden elk een belang van 1/3e in A BV en een nagenoeg gelijk belang in B BV. In 2013 bereiken de aandeelhouders overeenstemming over de verdeling van de vastgoedportefeuille. In dat kader richt X NV de vennootschap X BV op en brengt de belangen in A BV en B BV in. Vervolgens verkrijgt X BV van Y NV en Z NV de (overige) aandelen in A BV en verkrijgt Y NV van X BV en Z NV de (overige) aandelen B BV. Z NV heeft daarna geen aandelen meer in A BV en B BV.

In geschil is de grondslag voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting. Zowel Y NV als X BV is van mening dat de grondslag van de heffing moet worden bepaald met inachtneming van de artt. 7 WBR en 12 WBR. Vanuit de optiek van de verkrijger (de verkrijgende aandeelhouder X BV voor wat betreft de aandelen in A BV en de verkrijgende aandeelhouder Y NV voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.