LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ondertekening is geen vereiste voor het rechtsgeldig tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst

Uitspraak

Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap

Uitspraak

A-G: Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van toepassing op verkrijging BV

Uitspraak

Door van testament afwijkende verdeling zijn erfdelen van kinderen niet gedefiscaliseerd

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Hof: notaris terecht beboet wegens medeplegen constructie wederinkoop en -verkoop om overdrachtsbelasting te ontlopen

Uitspraak

Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten

Uitspraak

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Uitspraak

Bij het vaststellen van vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is koopprijs in notariële leveringsakte leidend

Uitspraak

Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 09-02-2018, nr. AWB - 15 _ 5067, ECLI:NL:RBNHO:2018:1048

Gerelateerde thema's
Heffingsmaatstaf bij verdeling
Verdeling


Mail a friend

Casus
A BV en B BV bezitten elk een vastgoedportefeuille met in Nederland gelegen onroerende zaken. A BV en B BV zijn te kwalificeren als onroerendezaakrechtspersonen in de zin van art. 4 lid 1 onderdeel a WBR. X NV, Y NV en Z NV houden elk een belang van 1/3e in A BV en B BV. In 2013 bereiken de aandeelhouders overeenstemming over de verdeling van de vastgoedportefeuille. In dat kader richt X NV de vennootschap X BV op en brengt de belangen in A BV en B BV in. Vervolgens verkrijgt X BV van Y NV en Z NV de (overige) aandelen in A BV en verkrijgt Y NV van X BV en Z NV de (overige) aandelen B BV. Z NV heeft daarna geen aandelen meer in A BV en B BV.

In geschil is de grondslag voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting. Zowel Y NV als X BV is van mening dat de grondslag van de heffing moet worden bepaald met inachtneming van de artt. 7 WBR en 12 WBR. Vanuit de optiek van de verkrijger (de verkrijgende aandeelhouder X BV voor wat betreft de aandelen in A BV en de verkrijgende aandeelhouder Y NV voor wat betreft de aandelen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.