LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering successierecht over nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk

Uitspraak

Geen navorderingsbevoegdheid successierecht bij overlijden in 1981

Uitspraak

Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum

Uitspraak

Renteaftrekbeperking wegens niet kunnen toepassen fiscale-eenheidsregime in strijd met EU-recht

Uitspraak

Terbeschikkingstelling sportpark door gemeente aan sportvereniging is vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak

Uitspraak

Terbeschikkingstelling aan BV eindigt door verkoop economische eigendom aandelen in BV

Uitspraak

Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden

Uitspraak

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 09-02-2018, nr. AWB - 15 _ 5067, ECLI:NL:RBNHO:2018:1048

Gerelateerde thema's
Heffingsmaatstaf bij verdeling
Verdeling


Mail a friend

Casus
A BV en B BV bezitten elk een vastgoedportefeuille met in Nederland gelegen onroerende zaken. A BV en B BV zijn te kwalificeren als onroerendezaakrechtspersonen in de zin van art. 4 lid 1 onderdeel a WBR. X NV, Y NV en Z NV houden elk een belang van 1/3e in A BV en B BV. In 2013 bereiken de aandeelhouders overeenstemming over de verdeling van de vastgoedportefeuille. In dat kader richt X NV de vennootschap X BV op en brengt de belangen in A BV en B BV in. Vervolgens verkrijgt X BV van Y NV en Z NV de (overige) aandelen in A BV en verkrijgt Y NV van X BV en Z NV de (overige) aandelen B BV. Z NV heeft daarna geen aandelen meer in A BV en B BV.

In geschil is de grondslag voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting. Zowel Y NV als X BV is van mening dat de grondslag van de heffing moet worden bepaald met inachtneming van de artt. 7 WBR en 12 WBR. Vanuit de optiek van de verkrijger (de verkrijgende aandeelhouder X BV voor wat betreft de aandelen in A BV en de verkrijgende aandeelhouder Y NV voor wat betreft de aandelen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.