LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen bedrijfsopvolgingsregeling

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen doorschuifregeling

Uitspraak

Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed

Uitspraak

Verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Uitspraak

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Uitspraak

Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 09-02-2018, nr. AWB - 15 _ 5067, ECLI:NL:RBNHO:2018:1048

Gerelateerde thema's
Heffingsmaatstaf bij verdeling
Verdeling


Mail a friend

Casus
A BV en B BV bezitten elk een vastgoedportefeuille met in Nederland gelegen onroerende zaken. A BV en B BV zijn te kwalificeren als onroerendezaakrechtspersonen in de zin van art. 4 lid 1 onderdeel a WBR. X NV, Y NV en Z NV houden elk een belang van 1/3e in A BV en B BV. In 2013 bereiken de aandeelhouders overeenstemming over de verdeling van de vastgoedportefeuille. In dat kader richt X NV de vennootschap X BV op en brengt de belangen in A BV en B BV in. Vervolgens verkrijgt X BV van Y NV en Z NV de (overige) aandelen in A BV en verkrijgt Y NV van X BV en Z NV de (overige) aandelen B BV. Z NV heeft daarna geen aandelen meer in A BV en B BV.

In geschil is de grondslag voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting. Zowel Y NV als X BV is van mening dat de grondslag van de heffing moet worden bepaald met inachtneming van de artt. 7 WBR en 12 WBR. Vanuit de optiek van de verkrijger (de verkrijgende aandeelhouder X BV voor wat betreft de aandelen in A BV en de verkrijgende aandeelhouder Y NV voor wat betreft de aandelen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.