LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Procedureverloop
Hoge Raad, 29-05-2020, nr. 19/00189, ECLI:NL:HR:2020:990, Notamail 2020, nr 122
A-G Hoge Raad, 21-08-2019, nr. 19/00189, ECLI:NL:PHR:2019:825
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-11-2018, nr. AWB - 17_677, ECLI:NL:RBZWB:2018:6631

Gerelateerde thema's
Vereisten erflater of schenker (art. 35d SW)
Ondernemingsvermogen (art. 35c SW)


Mail a friend

Casus
X verkrijgt op 15 januari 2014 door een schenking van zijn ouders alle aandelen in A BV (beheer BV). De schenkers bezitten de aandelen in A BV al meer dan vijf jaar. A BV bezit alle aandelen in B BV, C BV, D BV en via een vennootschap onder firma (hierna: vof) 50% van de aandelen E BV. C BV is door één van de schenkers opgericht in 2007. De aandelen in C BV zijn op 24 november 2009 verkocht aan A BV. De aandelen in E BV zijn op 27 januari 2010 door A BV verworven. In de aangifte schenkbelasting doet X een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (art. 35b, 35c en 35d SW). De fiscus weigert dit beroep met betrekking tot de aandelen in C BV en E BV, omdat voor deze indirecte aandelenbelangen niet wordt voldaan aan de bezitseis van vijf jaar. X stelt dat de beziteis alleen geldt voor A BV en dus niet voor elke aparte BV. De fiscus stelt dat de bedrijfsopvolgingsregeling juist is toegepast. 

Rechtbank
Volgens de Rechtbank is sprake van verschillende objectieve ondernemingen of gedeelten daarvan, ook al liggen de activiteiten van de indirect gehouden belangen in elkaars verlengde. De Rechtbank oordeelt dat iedere aparte BV moet voldoen aan de beziteis. Daarom kan voor C BV en E BV geen beroep worden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.