LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Uitspraak

Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient

Uitspraak

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Volgens Hof past Inspecteur ten onrechte evenredige vermindering van betaalde schenkbelasting toe

Uitspraak

Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking

Uitspraak

Bezwaar tegen WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard, wegens ontbreken van toereikende volmacht

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Procedureverloop
Hoge Raad, 30-11-2018, nr. 18/02567, ECLI:NL:HR:2018:2200
Hof Amsterdam, 01-05-2018, nr. 17/00379, ECLI:NL:GHAMS:2018:1611
Rechtbank Noord-Holland, 26-06-2017, nr. HAA 15/4224, ECLI:NL:RBNHO:2017:5723, Notamail 2017, nr 162

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer


Mail a friend

Casus
Vader is directeur-grootaandeelhouder in A BV. A BV houdt zich bezig met het aankopen, ontwikkelen, verkopen en verhuren van onroerende zaken. Dochter D is sinds mei 2010 werkzaam bij A BV. In september 2013 verkrijgt D de aandelen in A BV krachtens schenking. Tot het vermogen van A BV behoren op dat moment onroerende zaken met een waarde van bijna € 6 miljoen. Tegelijkertijd met de aandelenoverdracht heeft D de werkzaamheden van haar vader overgenomen.
Met betrekking tot de verkrijging van de aandelen doet D voor de overdrachtsbelasting een beroep op de vrijstelling bij bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer van art. 15 lid 1 onder b WBR. De Inspecteur is van mening dat deze vrijstelling niet van toepassing is en legt een naheffingsaanslag op.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de doorkijkarresten van de Hoge Raad tot gevolg hebben dat de vrijstelling toch van toepassing is.
Tussen D en de Inspecteur is niet in geschil dat:

  • A BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon in de zin van art. 4 WBR;
  • de onroerende zaken dienstbaar zijn aan en behoren tot de materiële onderneming van A BV;
  • de verkrijging van de aandelen naar de letter van art. 15 lid 1 onder b WBR niet is vrijgesteld.

Rechtbank
De Rechtbank verwijst naar de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.