LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Procedureverloop
Hoge Raad, 30-11-2018, nr. 18/02567, ECLI:NL:HR:2018:2200
Hof Amsterdam, 01-05-2018, nr. 17/00379, ECLI:NL:GHAMS:2018:1611
Rechtbank Noord-Holland, 26-06-2017, nr. HAA 15/4224, ECLI:NL:RBNHO:2017:5723, Notamail 2017, nr 162

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer


Mail a friend

Casus
Vader is directeur-grootaandeelhouder in A BV. A BV houdt zich bezig met het aankopen, ontwikkelen, verkopen en verhuren van onroerende zaken. Dochter D is sinds mei 2010 werkzaam bij A BV. In september 2013 verkrijgt D de aandelen in A BV krachtens schenking. Tot het vermogen van A BV behoren op dat moment onroerende zaken met een waarde van bijna € 6 miljoen. Tegelijkertijd met de aandelenoverdracht heeft D de werkzaamheden van haar vader overgenomen.
Met betrekking tot de verkrijging van de aandelen doet D voor de overdrachtsbelasting een beroep op de vrijstelling bij bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer van art. 15 lid 1 onder b WBR. De Inspecteur is van mening dat deze vrijstelling niet van toepassing is en legt een naheffingsaanslag op.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de doorkijkarresten van de Hoge Raad tot gevolg hebben dat de vrijstelling toch van toepassing is.
Tussen D en de Inspecteur is niet in geschil dat:

  • A BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon in de zin van art. 4 WBR;
  • de onroerende zaken dienstbaar zijn aan en behoren tot de materiële onderneming van A BV;
  • de verkrijging van de aandelen naar de letter van art. 15 lid 1 onder b WBR niet is vrijgesteld.

Rechtbank
De Rechtbank verwijst naar de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.