LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Procedureverloop
Hoge Raad, 30-11-2018, nr. 18/02567, ECLI:NL:HR:2018:2200
Hof Amsterdam, 01-05-2018, nr. 17/00379, ECLI:NL:GHAMS:2018:1611
Rechtbank Noord-Holland, 26-06-2017, nr. HAA 15/4224, ECLI:NL:RBNHO:2017:5723, Notamail 2017, nr 162

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer


Mail a friend

Casus
Vader is directeur-grootaandeelhouder in A BV. A BV houdt zich bezig met het aankopen, ontwikkelen, verkopen en verhuren van onroerende zaken. Dochter D is sinds mei 2010 werkzaam bij A BV. In september 2013 verkrijgt D de aandelen in A BV krachtens schenking. Tot het vermogen van A BV behoren op dat moment onroerende zaken met een waarde van bijna € 6 miljoen. Tegelijkertijd met de aandelenoverdracht heeft D de werkzaamheden van haar vader overgenomen.
Met betrekking tot de verkrijging van de aandelen doet D voor de overdrachtsbelasting een beroep op de vrijstelling bij bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer van art. 15 lid 1 onder b WBR. De Inspecteur is van mening dat deze vrijstelling niet van toepassing is en legt een naheffingsaanslag op.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de doorkijkarresten van de Hoge Raad tot gevolg hebben dat de vrijstelling toch van toepassing is.
Tussen D en de Inspecteur is niet in geschil dat:

  • A BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon in de zin van art. 4 WBR;
  • de onroerende zaken dienstbaar zijn aan en behoren tot de materiële onderneming van A BV;
  • de verkrijging van de aandelen naar de letter van art. 15 lid 1 onder b WBR niet is vrijgesteld.

Rechtbank
De Rechtbank verwijst naar de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.