LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Procedureverloop
Hoge Raad, 30-11-2018, nr. 18/02567, ECLI:NL:HR:2018:2200
Hof Amsterdam, 01-05-2018, nr. 17/00379, ECLI:NL:GHAMS:2018:1611
Rechtbank Noord-Holland, 26-06-2017, nr. HAA 15/4224, ECLI:NL:RBNHO:2017:5723, Notamail 2017, nr 162

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer


Mail a friend

Casus
Vader is directeur-grootaandeelhouder in A BV. A BV houdt zich bezig met het aankopen, ontwikkelen, verkopen en verhuren van onroerende zaken. Dochter D is sinds mei 2010 werkzaam bij A BV. In september 2013 verkrijgt D de aandelen in A BV krachtens schenking. Tot het vermogen van A BV behoren op dat moment onroerende zaken met een waarde van bijna € 6 miljoen. Tegelijkertijd met de aandelenoverdracht heeft D de werkzaamheden van haar vader overgenomen.
Met betrekking tot de verkrijging van de aandelen doet D voor de overdrachtsbelasting een beroep op de vrijstelling bij bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer van art. 15 lid 1 onder b WBR. De Inspecteur is van mening dat deze vrijstelling niet van toepassing is en legt een naheffingsaanslag op.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de doorkijkarresten van de Hoge Raad tot gevolg hebben dat de vrijstelling toch van toepassing is.
Tussen D en de Inspecteur is niet in geschil dat:

  • A BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon in de zin van art. 4 WBR;
  • de onroerende zaken dienstbaar zijn aan en behoren tot de materiële onderneming van A BV;
  • de verkrijging van de aandelen naar de letter van art. 15 lid 1 onder b WBR niet is vrijgesteld.

Rechtbank
De Rechtbank verwijst naar de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.