LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Uitspraak

Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen

Balletzaal is nog niet getransformeerd tot woning voor heffing overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 11-01-2019, nr. 17/00745, ECLI:NL:GHSHE:2019:81, Notamail 2019, nr 75

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting


Mail a friend

Casus
X en zijn partner verkrijgen in 2015 ieder de onverdeelde helft van een voormalige balletzaal met ondergrond, erf, tuin en aanhorigheden. De onroerende zaak is onderdeel van een complex dat in 1483 is gebouwd als klooster en als zodanig is gebruikt. De onroerende zaak was in gebruik als balletzaal. De balletzaal is in de periode 1864 tot 1983 als gymzaal gebruikt. Na een periode van leegstand is het complex verbouwd tot theater. Vanaf 2014 stond het complex weer leeg. De verkoper heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd om het complex te mogen verbouwen tot 22 appartementen. X en zijn partner hebben vervolgens een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning ingediend voor verbouwing van de onroerende zaak tot woning, welke aan hen is verleend. In de leveringsakte is bepaald dat voor de levering een aantal werkzaamheden wordt verricht door de verkoper, waaronder het splitsen van de balletzaal door middel van het plaatsen van een woningscheidende wand, het ontkoppelen van de aanwezige installaties en leidingen, het plaatsen van nieuwe raamkozijnen en dakvensters en het aanleggen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en gas). Na de levering van de onroerende zaak zijn de volgende werkzaamheden nog uitgevoerd: realisatie van een hal, toilet, trappen, een keuken, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.