LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Balletzaal is nog niet getransformeerd tot woning voor heffing overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 11-01-2019, nr. 17/00745, ECLI:NL:GHSHE:2019:81, Notamail 2019, nr 75

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting


Mail a friend

Casus
X en zijn partner verkrijgen in 2015 ieder de onverdeelde helft van een voormalige balletzaal met ondergrond, erf, tuin en aanhorigheden. De onroerende zaak is onderdeel van een complex dat in 1483 is gebouwd als klooster en als zodanig is gebruikt. De onroerende zaak was in gebruik als balletzaal. De balletzaal is in de periode 1864 tot 1983 als gymzaal gebruikt. Na een periode van leegstand is het complex verbouwd tot theater. Vanaf 2014 stond het complex weer leeg. De verkoper heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd om het complex te mogen verbouwen tot 22 appartementen. X en zijn partner hebben vervolgens een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning ingediend voor verbouwing van de onroerende zaak tot woning, welke aan hen is verleend. In de leveringsakte is bepaald dat voor de levering een aantal werkzaamheden wordt verricht door de verkoper, waaronder het splitsen van de balletzaal door middel van het plaatsen van een woningscheidende wand, het ontkoppelen van de aanwezige installaties en leidingen, het plaatsen van nieuwe raamkozijnen en dakvensters en het aanleggen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en gas). Na de levering van de onroerende zaak zijn de volgende werkzaamheden nog uitgevoerd: realisatie van een hal, toilet, trappen, een keuken, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.