LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 05-06-2020, nr. 20/00119, ECLI:NL:GHSHE:2020:1707
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-12-2019, nr. AWB - 18 _ 3196, ECLI:NL:RBZWB:2019:5854, Notamail 2020, nr 13

Gerelateerde thema's
Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR)


Mail a friend

Casus
Man (M) en vrouw (V) hebben sinds 1978 een affectieve relatie. Op 12 maart 2004 hebben zij de onderlinge verhoudingen in een samenlevingsovereenkomst vastgelegd op 60% voor M en 40% voor V. Op 1 maart 2012 heeft M een woning gekocht waarin M en V zijn gaan wonen. De woning kwam in de akte van levering op naam van M te staan. De bankrekening waarvan de koopsom is voldaan, stond ook op naam van M. Deze bankrekening betrof volgens M en V gezamenlijk vermogen. Ter zake van de beĆ«indiging van de relatie in 2017, delen M en V de woning toe aan V. In geschil is of V een beroep mag doen op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van art. 15 lid 1 onder g WBR.

V meent dat een beroep op de vrijstelling mogelijk is, omdat de woning uit gezamenlijk vermogen gekocht is en tussen M en V de facto een gemeenschap is ontstaan. Immers, M en V hadden 39 jaar lang een relatie, waarin zij alles samen hebben gedaan. Ook doet V een beroep op de bedoeling van art. 15 lid 1 onder g WBR, zijnde de gelijkstelling van samenwonenden aan gehuwden.

De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.