LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Procedureverloop
Hoge Raad, 15-02-2019, nr. 18/01139, ECLI:NL:HR:2019:235, Notamail 2019, nr 38
A-G Hoge Raad, 04-10-2018, nr. 18/01139, ECLI:NL:PHR:2018:1106
Hof Den Haag, 09-02-2018, nr. BK-17/00832, ECLI:NL:GHDHA:2018:234, Notamail 2018, nr 39
Rechtbank Den Haag, 01-09-2017, nr. 16-9928, ECLI:NL:RBDHA:2017:11204

Gerelateerde thema's
Waardestijging door overlijden erflater


Mail a friend

Casus
Erflaatster E heeft eind 2003 haar onderneming overgedragen aan kind K. Ter zake van de behaalde winst heeft E bij K een lijfrente bedongen. De lijfrenteverplichtingen zijn door K vervolgens ingebracht in A BV, waarvan K enig aandeelhouder is.
Eind mei 2015 blijkt E ongeneeslijk ziek te zijn en E overlijdt eind juli 2015.
Tussen de Inspecteur en K is in geschil of sprake is van een fictieve verkrijging als bedoeld in art. 13a SW. K stelt dat de waarde van de aandelen in A BV is gestegen door het vooruitzicht van het spoedig overlijden van E en niet door het overlijden zelf, zodat de waardestijging niet in de heffing van erfbelasting kan worden betrokken.

Rechtbank
De Rechtbank is het met K eens dat de waarde van de aandelen kan worden geacht te zijn gestegen in mei 2015 door de plotsklaps gewijzigde (korte) levensverwachting. Dat brengt echter niet mee dat art. 13a SW niet van toepassing is bij het overlijden van E. Volgens de wettekst moet het gaan om een waardestijging 'door overlijden'. Dit betekent naar het oordeel van de Rechtbank 'als gevolg van overlijden'. Het gaat dus om het direct of indirect oorzakelijk verband tussen het overlijden van E en de waardestijging van de aandelen. Het moment ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.