LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Procedureverloop
Hoge Raad, 15-02-2019, nr. 18/01139, ECLI:NL:HR:2019:235, Notamail 2019, nr 38
A-G Hoge Raad, 04-10-2018, nr. 18/01139, ECLI:NL:PHR:2018:1106
Hof Den Haag, 09-02-2018, nr. BK-17/00832, ECLI:NL:GHDHA:2018:234, Notamail 2018, nr 39
Rechtbank Den Haag, 01-09-2017, nr. 16-9928, ECLI:NL:RBDHA:2017:11204

Gerelateerde thema's
Waardestijging door overlijden erflater


Mail a friend

Casus
Erflaatster E heeft eind 2003 haar onderneming overgedragen aan kind K. Ter zake van de behaalde winst heeft E bij K een lijfrente bedongen. De lijfrenteverplichtingen zijn door K vervolgens ingebracht in A BV, waarvan K enig aandeelhouder is.
Eind mei 2015 blijkt E ongeneeslijk ziek te zijn en E overlijdt eind juli 2015.
Tussen de Inspecteur en K is in geschil of sprake is van een fictieve verkrijging als bedoeld in art. 13a SW. K stelt dat de waarde van de aandelen in A BV is gestegen door het vooruitzicht van het spoedig overlijden van E en niet door het overlijden zelf, zodat de waardestijging niet in de heffing van erfbelasting kan worden betrokken.

Rechtbank
De Rechtbank is het met K eens dat de waarde van de aandelen kan worden geacht te zijn gestegen in mei 2015 door de plotsklaps gewijzigde (korte) levensverwachting. Dat brengt echter niet mee dat art. 13a SW niet van toepassing is bij het overlijden van E. Volgens de wettekst moet het gaan om een waardestijging 'door overlijden'. Dit betekent naar het oordeel van de Rechtbank 'als gevolg van overlijden'. Het gaat dus om het direct of indirect oorzakelijk verband tussen het overlijden van E en de waardestijging van de aandelen. Het moment ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.