LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 08-08-2018, nr. C/05/317134, ECLI:NL:RBGEL:2018:3816

Gerelateerde thema's
Voortzettingsvereisten


Mail a friend

Casus
Twee vaders met ieder een zoon zijn via hun persoonlijke houdstermaatschappijen aandeelhouders in een bouwbedrijf. Na een adviestraject van ruim een half jaar schenken eind 2012 de vaders hun indirect gehouden aandelen in het bouwbedrijf aan hun zonen. De zonen doen in de aangifte schenkbelasting een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling.
Op 1 maart 2013 vraagt het bouwbedrijf het eigen faillissement aan wegens een tekort aan liquiditeiten. Dit is reden voor de Belastingdienst om aan ieder van de zonen een aanslag schenkbelasting op te leggen wegens het niet voldoen aan het voortzettingsvereiste. Het lukt de adviseur door middel van een gerechtelijke vernietiging van de schenkingen om de aanslagen schenkbelasting terug te brengen naar nihil.

Vervolgens stellen de vaders en zonen de adviseur aansprakelijk voor geleden schade die zij begroten op de kosten van de advisering in het kader van de bedrijfsopvolging en de kosten die zijn gemaakt om de aanslagen die zijn opgelegd na het staken van het bouwbedrijf ongedaan te maken. De vaders en de zonen stellen dat de adviseur een fout heeft gemaakt door niet nadrukkelijk erop te wijzen dat de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling zou vervallen als de onderneming binnen vijf jaar na de schenking failliet zou gaan.

Rechtbank
De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.