LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Uitspraak

Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 08-08-2018, nr. C/05/317134, ECLI:NL:RBGEL:2018:3816

Gerelateerde thema's
Voortzettingsvereisten


Mail a friend

Casus
Twee vaders met ieder een zoon zijn via hun persoonlijke houdstermaatschappijen aandeelhouders in een bouwbedrijf. Na een adviestraject van ruim een half jaar schenken eind 2012 de vaders hun indirect gehouden aandelen in het bouwbedrijf aan hun zonen. De zonen doen in de aangifte schenkbelasting een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling.
Op 1 maart 2013 vraagt het bouwbedrijf het eigen faillissement aan wegens een tekort aan liquiditeiten. Dit is reden voor de Belastingdienst om aan ieder van de zonen een aanslag schenkbelasting op te leggen wegens het niet voldoen aan het voortzettingsvereiste. Het lukt de adviseur door middel van een gerechtelijke vernietiging van de schenkingen om de aanslagen schenkbelasting terug te brengen naar nihil.

Vervolgens stellen de vaders en zonen de adviseur aansprakelijk voor geleden schade die zij begroten op de kosten van de advisering in het kader van de bedrijfsopvolging en de kosten die zijn gemaakt om de aanslagen die zijn opgelegd na het staken van het bouwbedrijf ongedaan te maken. De vaders en de zonen stellen dat de adviseur een fout heeft gemaakt door niet nadrukkelijk erop te wijzen dat de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling zou vervallen als de onderneming binnen vijf jaar na de schenking failliet zou gaan.

Rechtbank
De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.