LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 08-08-2018, nr. C/05/317134, ECLI:NL:RBGEL:2018:3816

Gerelateerde thema's
Voortzettingsvereisten


Mail a friend

Casus
Twee vaders met ieder een zoon zijn via hun persoonlijke houdstermaatschappijen aandeelhouders in een bouwbedrijf. Na een adviestraject van ruim een half jaar schenken eind 2012 de vaders hun indirect gehouden aandelen in het bouwbedrijf aan hun zonen. De zonen doen in de aangifte schenkbelasting een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling.
Op 1 maart 2013 vraagt het bouwbedrijf het eigen faillissement aan wegens een tekort aan liquiditeiten. Dit is reden voor de Belastingdienst om aan ieder van de zonen een aanslag schenkbelasting op te leggen wegens het niet voldoen aan het voortzettingsvereiste. Het lukt de adviseur door middel van een gerechtelijke vernietiging van de schenkingen om de aanslagen schenkbelasting terug te brengen naar nihil.

Vervolgens stellen de vaders en zonen de adviseur aansprakelijk voor geleden schade die zij begroten op de kosten van de advisering in het kader van de bedrijfsopvolging en de kosten die zijn gemaakt om de aanslagen die zijn opgelegd na het staken van het bouwbedrijf ongedaan te maken. De vaders en de zonen stellen dat de adviseur een fout heeft gemaakt door niet nadrukkelijk erop te wijzen dat de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling zou vervallen als de onderneming binnen vijf jaar na de schenking failliet zou gaan.

Rechtbank
De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.