LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 15-09-2020, nr. 19/01184, ECLI:NL:GHARL:2020:7360, Notamail 2020, nr 222
Rechtbank Gelderland, 08-08-2019, nr. AWB - 18 _ 5387, ECLI:NL:RBGEL:2019:3588

Gerelateerde thema's
Ondernemer in de btw (art. 7 Wet OB)
Bouwterrein (art. 11 lid 6 Wet OB)


Mail a friend

Casus
X heeft in 2004 zijn kwekerijonderneming beëindigd. Tot de onderneming behoorde een perceel grond met kassen gelegen achter zijn woning. Voor de inkomstenbelasting is geen staking van de onderneming aangegeven. Ondanks dat verzoeken om het bestemmingsplan te wijzigen om woningbouw mogelijk te maken door de gemeente worden afgewezen, geeft X na 2008 opdracht tot een planschaderisicoanalyse en een verkennend bodemonderzoek. De bestemming van het perceel wordt uiteindelijk in 2013 op verzoek van X gewijzigd in bouwgrond. De kassen worden in 2015 gesloopt en het perceel verkaveld in twee percelen. In 2018 wordt een perceel met omzetbelasting geleverd, waarbij niet in geschil is dat sprake is van een bouwterrein in de zin van de btw. X stelt dat hij niet als btw-ondernemer heeft gehandeld. De vraag die moet worden beantwoord, is of het perceel inmiddels behoorde tot het privévermogen van X of dat hij dit heeft geleverd als btw-ondernemer.

Rechtbank
X kan volgens de Rechtbank niet aantonen dat de grond naar zijn privévermogen is overgebracht. X is als gevolg van andere activiteiten nog steeds btw-ondernemer, zodat de levering van dit perceel belast is met btw vanwege het feit dat sprake was van een levering (als liquidatiehandeling van de onderneming) van een bouwterrein. X stelt hoger beroep in tegen deze uitspraak.

Hof
Het Hof komt ook tot het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.