LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Onterecht beroep op reorganisatievrijstelling raakt notaris niet: alleen aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting die uit de akte blijkt

Uitspraak

Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen wel mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Alleen objectieve maatstaven relevant bij beoordeling of onroerende zaak aanhorigheid is

Uitspraak

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Uitspraak

Aanslag schenkbelasting vernietigd nu schenking is vernietigd op grond van dwaling

Uitspraak

Verzoek tot opheffing vereffening moet met medewerking dan wel instemming van alle vereffenaars worden gedaan

Uitspraak

Hof verbindt geen consequenties aan geconstateerde strijd van vermogensrendementsheffing met eigendomsrecht in 2014

Aanslag schenkbelasting vernietigd nu schenking is vernietigd op grond van dwaling

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 18-01-2018, nr. AWB 17/2505, ECLI:NL:RBGEL:2018:199

Gerelateerde thema's
Aanslagbelasting


Mail a friend

Casus
A heeft in 2015 een woning van zijn oudtante gekocht. De oudtante heeft aangegeven dat A de woning voor € 100.000 minder dan de waarde mocht kopen. Een adviseur van A heeft aangeraden een bedrag van € 100.000 te lenen van de oudtante, waarna de oudtante de lening in 2017 kon kwijtschelden met een beroep op de in dat jaar geldende verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Dit zou een belastingvoordeel opleveren van ongeveer € 12.000, aldus de adviseur. Uiteindelijk heeft de oudtante besloten door middel van de te lage verkoopprijs toch een bedrag van € 100.000 te schenken.
Ter zake van die schenking is aan A in 2016 een aanslag schenkbelasting opgelegd van bijna € 30.000. De aanslag schenkbelasting was aanzienlijk hoger dan A en de oudtante hadden verwacht. Daarom hebben A en de oudtante besloten de schenking om te zetten in een geldlening. Bij akte van rectificatie in 2016 is de schenking op grond van dwaling omgezet in een lening. Eind 2017 heeft de oudtante de geldlening kwijtgescholden.
In geschil is of de aanslag schenkbelasting in 2016 terecht is opgelegd.

Rechtbank
Naar het oordeel van de Rechtbank zijn A en de oudtante van een onjuist bedrag aan schenkbelasting uitgegaan. Nadat het daadwerkelijk verschuldigde bedrag aan schenkbelasting ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.