LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Uitspraak

Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten

Uitspraak

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 02-07-2019, nr. AWB - 18 _ 4497 en 18-4498, ECLI:NL:RBGEL:2019:2912

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR)


Mail a friend

Casus
X heeft overdrachtsbelasting op aangifte voldaan in verband met de verkrijging van aandelen in A BV en B BV. De vennootschappen exploiteren een recreatiepark. De exploitatie bestaat uit de verhuur van staanplaatsen voor chalets en mobiele bungalows en de levering van energie en water aan de huurders. Tegen deze voldoeningen heeft X bezwaar gemaakt en is X na ongegegrondverklaring door de Inspecteur in beroep gegaan. In geschil is of de aandelen in de vennootschappen kwalificeren als fictieve onroerende zaken in de zin van art. 4 WBR, waarbij het geschil zich toespitst op de zogenoemde 'doeleis'. Niet in geschil is dat de bezittingen van de vennootschappen grotendeels uit onroerende zaken bestaan.

Rechtbank
De Rechtbank is van oordeel dat de vennootschappen een recreatiebedrijf exploiteren waarbij de onroerende zaken dienstbaar zijn aan deze exploitatie. Dit betekent dat het tegen vergoeding afstaan van het gebruik van de staanplaatsen aan recreanten plaatsvindt in het kader van het eigen bedrijfsproces van de vennootschappen, is gericht op een ander doel dan het alleen tegen vergoeding afstaan van het gebruik van onroerende zaken. Dit andere doel is het geven van gelegenheid tot recreatie. De onroerende zaken zijn noodzakelijk voor de bedrijfsuitoefening en het aanbieden van recreatie met een rustig ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.