LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Uitspraak

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Uitspraak

Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen

Uitspraak

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Uitspraak

Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél

Uitspraak

Nietig vergoedingsbeding in samenlevingsovereenkomst is notaris niet te verwijten

Uitspraak

Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn

Uitspraak

Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard

Uitspraak

Tweetrapsmaking leidt niet tot herleving van huwelijksgemeenschap

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 15-12-2020, nr. 19/01077 en 19/01078, ECLI:NL:GHARL:2020:10509
Rechtbank Gelderland, 02-07-2019, nr. AWB - 18 _ 4497 en 18-4498, ECLI:NL:RBGEL:2019:2912

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR)


Mail a friend

Casus
X heeft overdrachtsbelasting op aangifte voldaan in verband met de verkrijging van aandelen in A BV en B BV. De vennootschappen exploiteren een recreatiepark. De exploitatie bestaat uit de verhuur van staanplaatsen voor chalets en mobiele bungalows en de levering van energie en water aan de huurders. Tegen deze voldoeningen heeft X bezwaar gemaakt en is X na ongegegrondverklaring door de Inspecteur in beroep gegaan. In geschil is of de aandelen in de vennootschappen kwalificeren als fictieve onroerende zaken in de zin van art. 4 WBR, waarbij het geschil zich toespitst op de zogenoemde 'doeleis'. Niet in geschil is dat de bezittingen van de vennootschappen grotendeels uit onroerende zaken bestaan. Volgens X BV bestaan de activiteiten van de vennootschappen uit de exploitatie van een recreatiebedrijf, waarbij de activiteiten die worden verricht (het aanbieden van de mogelijkheid tot recreatie, rust en ontspanning), dienen te worden bezien vanuit de afnemer. De inspecteur meent dat de activiteiten van de vennootschappen bestaan uit de exploitatie van onroerend goed en zijn er zowel bezien vanuit de vennootschappen als vanuit de modale afnemer geen andere prestaties (zoals recreatiediensten) te onderkennen. 

Rechtbank
De Rechtbank is van oordeel dat de vennootschappen een recreatiebedrijf exploiteren waarbij de onroerende zaken dienstbaar zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.