LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW)

Art. 24 SW
(Historische wetteksten)

Artikel 24

 • 1 De belasting wordt geheven naar het volgende tarief. In dit tarief is in de derde en vierde kolom voor de daarin genoemde verkrijgers het heffingspercentage opgenomen over het gedeelte van de belaste verkrijging, gelegen tussen de daarnaast in de eerste en tweede kolom genoemde bedragen.

  Gedeelte van de belaste verkrijging tussen

  en

  I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn1)

  II. in overige gevallen

  € 0

  € 128.751

  10%

  30%

  € 128.751 en hoger

   

  20%

  40%

  1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.