LOADING  
Fiscaal
Civiel

Hardheidsclausule (art. 63 AWR)

Art. 63 AWR
(Historische wetteksten)

Artikel 63

Onze Minister is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen.