LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afzondering van vermogen (art. 17a SW)

Art. 17a SW
(Historische wetteksten)

Artikel 17a

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt de afzondering van vermogen, bedoeld in artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001, niet als verkrijging aangemerkt.