LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering bezittingen en schulden (art. 5.19 Wet IB 2001)