LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingsmaatstaf bij verdeling (art. 12 WBR)