LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definities aftrekbare giften (art. 6.33 Wet IB 2001)