LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW)

Instantie Datum Nummer Titel
Hof Amsterdam 11-02-2010 08/01104 Schenking via moeder aangemerkt als schenking van grootmoeder aan dochter
Rechtbank Gelderland 22-03-2021 20/967 Biologisch kind van erflater is juridisch voor erfbelasting geen kind