LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW)

Instantie Datum Nummer Titel
Rechtbank Haarlem 31-05-2007 05/4377 Verrekening koopprijs met eerdere schenking leidt tot samenloop
Hof Den Bosch 10-10-2008 08/00143 Geen samenloop als de schenker een ander is dan degene die levert
Hof Amsterdam 02-02-2007 06/00112 Samenloop schenkingsrecht en overdrachtsbelasting bij kwijtschelding 4,5 maand later
Hof Arnhem 30-08-2011 11-00128 Samenloop vrijstellingen voor overdrachtsbelasting en schenkingsrecht
Hoge Raad 18-01-2008 43181 Vrijstelling meerrelatie SW niet van toepassing omdat wil tot hervatting samenwoning ontbrak
Hoge Raad 12-04-2013 12/01402 Berekening van successierecht over nadere verkrijging wegens fideï commissaire making
Hoge Raad 01-02-2013 11/05648 Geen samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting voor zover art. 13 WBR van toepassing is
Hoge Raad 24-09-1997 32567 Verkoop heeft ondanks grotendeels kwijtschelden koopsom reële betekenis, geen spake van formele schenking onroerende zaak
Hoge Raad 15-12-1999 33830 Zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie
Rechtbank Den Haag 01-05-2015 SGR 14/8807 Verkoop woning met gelijktijdige kwijtschelding deel koopsom geen schenking deel woning, dus geen art. 21 lid 5 SW
Hoge Raad 23-03-2018 17/04310 Onderscheid tussen partner en overige verkrijgers bij erfrechtelijke verkrijging is niet in strijd met het EVRM
Rechtbank Arnhem 09-08-2007 07/803 Geslaagd beroep op dwaling inzake tariefgroepindeling bij schenking
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018 17/00832 Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk indien door Belastingdienst zelf is gekozen voor onjuiste tariefgroep
Hof Amsterdam 22-09-2016 AWB 15/807 Ook bij kwijtschelding van meer dan de helft op koopprijs woning is object van de schenking de kwijtschelding
Rechtbank Gelderland 22-03-2021 20/967 Biologisch kind van erflater is juridisch voor erfbelasting geen kind