LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep (vervallen) (art. 8:73 Awb)

Instantie Datum Nummer Titel
Hoge Raad 22-04-2005 37984 HR 22 april 2005, nr 37984
Hoge Raad 10-06-2011 09/02639 Ook in belastinggeschillen kan een vergoeding van immateriële schade bij overschrijding van de redelijke termijn worden toegekend
Hoge Raad 22-03-2013 11/04270 Hoge Raad geeft termijnen voor wanneer bezwaar- en beroepsfase tezamen onredelijk lang duren
Hoge Raad 09-08-2013 12/06009 Schadevergoeding van € 2.000 wegens overschrijding redelijke termijn bezwaar- en beroepfase met bijna 2,5 jaar
Hoge Raad 29-11-2013 12/04301 Geen schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn wegens gering financieel belang
Hoge Raad 17-10-2014 13/06130 Erfopvolgers hebben recht op schadevergoeding wegens termijnoverschrijding
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2014 11/00037 Erfgenamen die procedure van erflater overnemen kunnen verzoeken om immateriële schadevergoeding bij lang duren procedure
Hoge Raad 15-01-2016 15/03133 Immateriële schadevergoeding na inhoudelijke afdoening in bezwaarfase
Hoge Raad 19-02-2016 14/03907 Erfgenaam heeft recht op immateriële schadevergoeding over periode voor overlijden erflater