LOADING  
Fiscaal
Civiel

Navordering (art. 16 AWR)

Instantie Datum Nummer Titel
Hof Arnhem 28-09-2010 10/00071 Overdracht tegen agrarische waarde aangemerkt als schenking bij vervreemding na 1,5 jaar
Hof Den Bosch 30-06-2004 03/02113 Hof Den Bosch 30-06-2004, nr 03/02113
Hof Arnhem 20-03-2012 11-00570 Navordering mogelijk op grond van nieuw feit als erfgenaam die zich na ommekomst van driejaarstermijn meldt
Hoge Raad 07-12-2007 44096 (CW 2510) Navordering mogelijk na door Inspecteur gevolgde fout in aangifte?
Rechtbank Den Haag 01-12-2014 13 _ 6145 IBPVV Verweerder had bekend kunnen zijn met vermogenssprong bij opleggen primitieve aanslag, navordering onterecht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-01-2015 AWB 14/1168 Terechte navordering inkomstenbelasting omdat inspecteur niet beschikte over leveringsakte
Hoge Raad 12-06-2015 14/04015 Inspecteur hoeft geen akten te raadplegen die betrekking hebben op een andere belasting
Hof Den Haag 16-12-2008 BK-07/00126 t/m 07/00134 Fout door werkwijze komt voor rekening van Inspecteur zodat geen navorderingsaanslag kan worden opgelegd
Hoge Raad 14-08-2015 14/02490 Navorderingstermijn wordt verlengd met duur van verleend uitstel voor het doen van aangifte
Hoge Raad 11-08-2017 16/04837 Navorderingsaanslag voor te weinig geheven belasting als gevolg van fout in aanslag schenkbelasting
Hoge Raad 11-08-2017 16/04838 Navorderingsaanslag voor te weinig geheven belasting als gevolg van fout in aanslag schenkbelasting
Hoge Raad 22-12-2017 16/05639 Sluit afspraak tussen belastingplichtige en inspecteur opleggen conserverende navorderingsaanslag uit?
Rechtbank Gelderland 14-02-2018 AWB 17/3983 Keuze voor voljaarspartnerschap in jaar van overlijden moet via F-biljet; terechte navordering aanmerkelijkbelangwinst
Hoge Raad 08-08-2003 37570 Geen navordering als aanslag te laag is vastgesteld als gevolg van verwijtbaar onjuist inzicht in feiten of recht bij Inspecteur
Hoge Raad 27-06-2014 14/00350 Geen herstel beoordelingsfout ook al was fout kenbaar voor belastingplichtige
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018 17/00832 Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk indien door Belastingdienst zelf is gekozen voor onjuiste tariefgroep
Hof Den Haag 07-08-2018 BK-18/00502 Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken
Hof Den Haag 01-07-2020 19/00409 Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk
Hoge Raad 20-11-2020 20/01138 Geen omkering bewijslast bij toepassing verlengde navorderingstermijn op buitenlands vermogen
Hoge Raad 16-03-2018 16/06097 Geen omkering van de bewijslast met betrekking tot de vraag of de verlengde navorderingstermijn van toepassing is
Hoge Raad 03-10-2008 42993 Aanslag die uitging van verkeerde schenker mag worden hersteld
Hof Amsterdam 22-12-2020 19/01732 Hof bevestigt dat Inspecteur bevoegd was tot het opleggen van de navorderingsaanslag