LOADING  
Fiscaal
Civiel

NSW-landgoed: statusverlies (art. 3 NSW)

Instantie Datum Nummer Titel
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 20-07-2016 201509133/1/A2 Appartementseigenaar ook aangemerkt als eigenaar voor de Natuurschoonwet