LOADING  
Fiscaal
Civiel

Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR)

Instantie Datum Nummer Titel
Hof Den Haag 01-05-2009 BK-07/00421 Vrijstelling verkrijging monument ook van toepassing voor natuurlijk persoon
Hoge Raad 06-04-2012 11/03654 Wijziging van beleid is geen reden voor verschoonbare termijnoverschrijding
Hof Den Haag 25-06-2013 200.090.335-01 Moet notaris cliënt wijzen op lopende procedure?
Hof Amsterdam 02-02-2012 10/00902 Feit dat inspecteur niet wijst op lopende procedure leidt niet tot verschoonbare termijnoverschrijding (II)
Hoge Raad 08-02-2002 36659 HR 08-02-2002, nr 36659
Hoge Raad 09-07-2010 08/03509 HR 09-07-2010, nr 08/03509
Hof Amsterdam 18-12-2012 200.088.723-01 Notaris hoefde geen rekening te houden met mogelijke wijziging in rechtspraak
Rechtbank Den Haag 07-12-2011 386303 - HA ZA 11-329 Stichting behartiging belangen eigenaren rijksmonumenten verliest procedure
Hoge Raad 02-12-2011 11/01724 Feit dat inspecteur niet wijst op lopende procedure leidt niet tot verschoonbare termijnoverschrijding (I)
Hoge Raad 13-07-2012 12/00708 Goedkeurend beleid voor monumentenvrijstelling geldt niet voor oude gevallen; belanghebbende niet-ontvankelijk
Hoge Raad 23-02-2007 41591 Monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting ook voor middellijke verkrijging van het monument via artikel 4-aandelen